20 chyb HR ukazatelů

Ilustrační snímek

Minimálně v posledním desetiletí investovala oddělení HR ve firmách po celém světě obrovské množství času a peněz do vývoje HR ukazatelů (HR metrics), výsledky však stále nejsou uspokojivé. Měření často vede k frustraci na všech zúčastněných stranách a má jen malý strategický dopad. Tvrdí to alespoň světově uznávaný poradce v oblasti řízení lidských zdrojů a současný profesor managementu na San Francisco State University John Sullivan. Navíc dodává: „Po více než třiceti letech výzkumu leadershipu a HR ukazatelů jsem dospěl k závěru, že současný přístup k této problematice selhal a HR již nemůže pokračovat touto zoufalou cestou.“

Ve článku na serveru ere.net formuloval zásadní chyby spojené s většinou přístupů k současnému měření HR ve firmách. 20 konkrétních problémů rozdělil do čtyř kategorií. My přinášíme stručný přehled, originální článek s bližším popisem problémů si pak můžete přečíst níže (odkaz Zdroj).

1. Chyby při měření minulosti a budoucnosti

 • Reportovat, co se stalo v minulosti má pro firmu jen malý význam. Většina HR ukazatelů přesto měří minulost.

 • Měřítka budoucího vývoje a prediktivní analýzy často zcela chybí.

2. Chyby při měření vlivu na byznys

 • Měřítka nezahrnují dopad HR aktivit v penězích a cílech.

 • HR nevyčísluje finanční náklady spojené s neřešením problémů řízení lidí ve firmě a výrazným omezováním nákladů.

 • HR nevyčísluje rizika.

 • HR často neměření ani nejběžnější ukazatel – návratnost investic.

 3. Chyby při rozhodování a jednání

 • HR ukazatele nevedou k žádné akci.

 • HR ukazatele nejsou navrhována pro rozhodování.

 • HR ukazatele neodpovídají na otázku „proč“, což znesnadňuje následné jednání.

 • HR neposkytuje ukazatele v reálném čase.

 • HR ukazatele nejsou přímo dostupná liniovým manažerům.

 • HR ukazatele nejsou zapojeny do standardního obchodního reportování.

 • HR ukazatele neposkytují žádná externí měřítka.

 • HR ukazatele neumožňují srovnání s ostatními ukazateli.

 • HR neměří rozhodování v čase.

 • HR neposkytuje just-in-time upozornění, že je třeba jednat v souvislosti s určitým závažným problémem.

 4. Chyby při výběru ukazatelů

 • HR nedodává algoritmy pro přesnější výpočty HR aktivit.

 • HR poskytuje příliš mnoho měřítek.

 • HR poskytuje taktická, nikoli strategická měřítka.

 • HR vybírá ukazatele v izolaci, nezahrnuje koncové uživatele – manažery.

-kk-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net