20 problémů řízení angažovanosti zaměstnanců

Ilustrační snímek

„Angažovanost zaměstnanců se umisťuje na předních příčkách většiny průzkumů zaměřených na manažery HR. Téměř každý je nadšený tímto konceptem... Stále se však jen málo zabýváme problémy v souvislosti s angažovaností,“ říká světově uznávaný poradce v oblasti řízení lidských zdrojů a současný profesor managementu na San Francisco State University John Sullivan.

Ve svém článku na serveru ere.net shrnul John Sullivan nejzávažnější potenciální problémy řízení angažovanosti zaměstnanců. 20 konkrétních problémů rozdělil do pěti kategorií. My přinášíme stručný přehled, originální článek s bližším popisem problémů si pak můžete přečíst níže (odkaz Zdroj).

1. Problémy spojené s prokazováním vlivu na byznys

 • Angažovanost není produktivita nebo výstup, které se snadno měří.

 • Angažovanost nemá jednu jasnou definici, proto se obtížně měří.

 • Angažovanost může být vedlejším produktem, ale nikoli příčinou produktivity, retence, spokojenosti zákazníků apod.

 • Návratnost investic může být nízká.

 • Angažovanost mohou ovlivňovat externí faktory.

 • Vysoká úroveň angažovanosti nemusí zabránit fluktuaci.

 • Zaměstnanec může podávat velmi dobré výkony i bez emočního vztahu k organizaci.

 • Příliš silné emoční pouto může ve výsledku zhoršit výkonnost.

 • Měřit emoce a úsilí je obtížnější, než měřit chování a jednání.

 • Externí doklady pro prokázání vlivu na byznys mohou být sporné.

2. Problémy spojené s kroky na podporu angažovanosti

 • Nemusíte být schopni jednat na základě zjištěných výsledků.

 • Identifikace nejsilnějších kroků může být velmi obtížná.

 • Doba, než jednotlivé kroky dokáží zvýšit angažovanost, může být dlouhá.

 • Různé věkové a kulturní skupiny zaměstnanců angažují různé věci.

3. Problémy spojené s procesem výzkumu angažovanosti

 • Odpovědi mohou být nespolehlivé jako u všech ostatních průzkumů mezi zaměstnanci.

 • U anonymních průzkumů se nedozvíte, na koho cílit.

 • Příliš často i příliš málo často sbírané odpovědi nejsou efektivní.

 • Nemusíte se dozvědět, zda angažované pracovníky již najímáte, nebo teprve rozvíjíte.

4. Problémy spojené s manažery

 • Manažeři jsou většinou přesvědčeni, že angažovanost je věc HR, nikoli jejich.

 • Manažeři a zaměstnanci nemusejí správně rozumět tomu, co je angažovanost.

 • Reportování ukazatelů angažovanosti nemusí být efektivní.

 • Manažeři nebývají odměňováni za angažování svých lidí.

5. Problémy spojené s administrací programu angažovanosti

 • Cíle a měřítka programů angažovanosti jsou často omezené.

-kk-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net