20 vůdcovských očekávání pro efektivní vůdcovský tým

Často se stává, že lidé nastupují do vůdcovských rolí, aniž by věděli, co od nich očekává jejich vlastní vedení. To je pak náročné zejména pro začínající manažery. Vedení by proto mělo sdílet se svými vůdci to, co od nich očekává. Zároveň by jim pak mělo dát prostor, aby i oni vyjádřili, co očekávají od svých vůdců.

Sdílení očekávání předem pomáhá k posílení výkonnosti vůdcovského týmu. Nabízí také příležitost budovat hned od začátku nejlepší pracovní tým pro organizaci jako celek. Článek shrnuje 20 vůdcovských očekávání, která můžete sdílet, a vytvořit tak silný vůdcovský tým.

- Respektujte se navzájem – se všemi zacházejte dobře. Nebuďte konfrontační.

- Jednejte s integritou, mluvte upřímně a dělejte správné věci.

- Motivujte s posláním. Veďte srdcem, s nadšením a soucitem.

- Přizpůsobujte se. Zůstávejte kreativní. Mějte odvahu dělat věci jinak.

- Vybírejte si své bitvy – měli byte vědět, co má a nemá cenu řešit v konkrétní chvíli.

- Udržujte otevřenou komunikaci.

- Uspějeme, nebo selžeme společně – je to partnerství.

- Vždy hledejte způsoby, jak něco zdokonalit.

- Žijte pro budoucnost, nikoli z minulosti.

- Pracujte se smyslem pro naléhavost.

- Budujte týmové ego. Nadchněte lidi kolem sebe.

- Každý den hledejte pro členy týmu příležitosti, jak se rozvíjet a růst.

- Nepořádejte zbytečné a dlouhé porady.

- Propagujte a podporujte vyvážený pracovní život.

- Ukažte uznání. Chvalte osobně.

- Komunikujte o tom, co chcete. Uvědomte si nebezpečí neinformovanosti.

- Buďte svým vlastním nosičem zpráv.

- Jednejte s rozmyslem – rozhodněte se být úspěšným vůdcem.

- Nebojte se neúspěchu. Učte se se z chyb.

- Buďte nápomocní všem kolem sebe, kteří závisí na vašem vůdcovství.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com