4 kroky k vytyčení strategie pro řízení talentů

Talent management patří k nejsilnějším trendům současného personálního řízení. Řada organizací přesto stále neví, jak vyhodnocovat efektivitu postupů pro řízení talentů, jak určovat své kapacity a rozvíjet podrobný plán řízení talentů ve svých řadách. Server Talent Management proto popsal čtyři kroky, jak vytvořit harmonogram implementace procesu řízení talentů v organizaci.

1. Zhodnoťte stav strategie talent managementu ve vaší organizaci

Začněte tím, že oslovíte vedoucí jednotlivých oddělení či divizí s otázkou, jaké procesy pro řízení talentů si definovali a jak jsou tyto procesy ve skutečnosti dodržovány v praxi.

2. Porovnejte úroveň řízení talentů ve vaší organizaci s obecně nejlepšími a nejhoršími postupy

Vyhodnoťte procesy a metodologie, které používáte. Pokud dosud nemáte formalizované nebo centralizované postupy, neměříte úspěšnost řízení talentů a vaše firemní kultura aktivně nepodporuje talent management, jste na začátku.

3. Určete prioritní procesy řízení talentů

Sestavte jednotlivé procesy podle důležitosti a očekávaného vlivu na zlepšení obchodních výsledků organizace. Měřte rozdíly mezi současným a očekávaným stavem. Zapojte seniorní manažery.

4. Sestavte podrobný plán implementace talent managementu

Po prozkoumání současného stavu a vytýčení priorit je třeba přijít se strategickým plánem. Držte se třístupňového modelu – 1) sestavení rámce důležitých kritérií, 2) vymezení časového rozvrhu a 3) komunikace strategie s vedením firmy.

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management