4 tipy, jak si udržet top zaměstnance

Udržení top pracovníků je zcela klíčovým úkolem managementu i HR oddělení. Obecné pravidlo říká, že většinu zisků firmy přináší práce několika málo procent nejefektivnějších a nejlepších pracovníků, a proto je nutné tyto zaměstnance umět rozpoznat a věnovat jim patřičnou pozornost, aby je vaše konkurence neodlákala někam pryč. Bohužel u těchto lidí zpravidla nehrají peníze jedinou roli, a proto je nutné znát i jiné, nefinanční způsoby, jak si dlouhodobě tyto pracovníky udržet.

Ilustrační snímek

Tip č. 1: Pochvala za specifické úspěchy

Podle HR Morning se stále podceňuje obyčejná pochvala od vedoucího nebo zástupce managementu. Tato pochvala ale nesmí být pouze obecná, ale musí konkrétně popisovat nějaký specifický úspěch, kterého daný pracovník dosáhl.

Tip č. 2: Uznání před ostatními

Projevy a pochvaly uznání by měly probíhat i veřejně, ne pouze mezi čtyřma očima manažera a daného pracovníka. Ať si kdo říká, co chce, všichni jsme trochu egoisté a jsme rádi, když jsou naše kvality uznány veřejně. Uznání by se tedy kvalitnímu pracovníkovi mělo dostat veřejně a měl by být uváděn za příklad.

Tip č. 3: Rozšiřování pravomocí

Úspěšní a cílevědomí pracovníci často touží po rozšiřování pravomocí. Pokud není v dané chvíli prostor top zaměstnance povyšovat, určitě ale existuje možnost, jak mu rozšířit jeho pravomoce a nechat jej pracovat více nezávisle tak, aby ve svém zaměstnání pociťoval určitý postup.

Tip č. 4: Konzultace dalšího postupu

Top pracovníci by se taky měli brát jako určité názorové autority a jejich vhled a nápady by se měly brát v potaz. Zapojte tedy zaměstnance, kterých si vážíte, do rozhodovacích procesů ve vaší firmě, naslouchejte jejich nápadům a dejte jim možnost zasahovat více do chodu společnosti.

 

-mm-

Zdroj: HR Morning - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Morning