5 kroků k strategičtější pozici HR ve vaší firmě

Ilustrační snímek

Stále se objevují průzkumy, které ukazují, že nejvyšší vedení firem vnímá HR jako nejméně strategickou funkci ve své organizační struktuře. Strategická funkce HR přitom nikdy nebyla důležitější než dnes. Za obchodní strategií musí stát strategie řízení lidí, kteří ji realizují v praxi.

Významnou měrou se mění demografická struktura zaměstnanců. Lidé žijí a pracují déle, stoupá poptávka po pružných úvazcích a dalších flexibilních opatřeních. Zaměstnavatelé, kteří chtějí být atraktivní pro nejlepší talenty, potřebují strategické HR. Jak si tedy HR může získat pozici strategického partnera a respekt nejvyššího vedení? Na tuto otázku se nedávno zaměřil server TLNT.com. Doporučuje následující kroky pro bližší propojení HR s širšími obchodními zájmy firem a lepší pozici ve vedení.

1. Vybudujte si síť vztahů napříč firmou

HR manažeři by měli usilovat o vybudování vztahů se zaměstnanci v rámci celé firmy, nikoli jen transakční vyřizování jejich požadavků. Lépe pak pochopí fungování firmy, realizaci jejích obchodních cílů a individuální potřeby různých částí organizace.

2. Naučte se lépe plánovat a sestavovat rozpočty

Přibližné rozpočtování a obecné plány si již nemůžete dovolit. Vedení od vás očekává jasné zdůvodnění plánovaných a rozpočtovaných aktivit s vazbou na konkrétní obchodní cíle. Musíte se naučit předvídat budoucí potřeby a také zlepšit své prezentační dovednosti, abyste dokázali přesvědčit.

3. Lépe pracujte s daty

Inspirujte se v marketingu, který má propracované metody, jak předvídat chování zákazníků a podle toho vytvářet své strategie. V HR již dnes máte k dispozici stejně sofistikované nástroje a je třeba je používat. Vedení firmy od vás bude chtít tvrdá data. Jak správně vybrat, co měřit v HR, čte zde. Praktické postřehy k personálnímu controllingu zde.

4. Budujte firemní kulturu

Nehledejte jen lidi s odpovídajícími talenty a dovednostmi, ale lidi, kteří zapadnou do vaší kultury a dokáží posouvat váš byznys. Více o správném výběru zaměstnanců, kteří mezi vás zapadnou, si můžete přečíst v článku zde.

5. Sledujte a používejte nové technologie

Použití moderních technologií je ideální možností, jak ukázat vedení vaší firmy, že HR jde s dobou a posouvá se stále dál. Můžete začít u mobilních technologií ši sociálních sítí v náboru a vzdělávání. Úplně nejdříve si však vybudujte dobré vztahy s firemním IT.

Další tipy pro komunikaci s nejvyšším vedením najdete v článku Nečekejte, až se vás přijdou zeptat a 10 kroků k podkopání autority HR ve firmě.

-kk-

Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje TLNT