5 největších chyb manažera lidských zdrojů

Pro manažery lidských zdrojů je užitečné, když získají názory na svou práci od klientů, pro které ji vykonávají. Článek shrnuje pět zásadních chyb HR manažerů a konzultantů, právě z pohledu „druhé strany“.

- Neobeznámenost s klientovým byznysem. Manažer lidských zdrojů by měl vždy vědět, co jeho svěřenci dělají. Měl by znát přinejmenším jejich cíle v následujícím roce, produkty, které vytvářejí a jak se jim daří.

- Přílišné vzdělávání klientů v oblasti HR. Klient nemusí znát veškeré pojmy a postupy, které manažeři lidských zdrojů používají. Seznamte jej pouze se základními věcmi, které se týkají jeho práce a ostatní triky si nechte pro sebe.

- Neschopnost odhadnout, kdy je potřeba právník. Spolupráce s právníky je časově i finančně nákladná. Pokud však nepovoláte právníka, když je opravdu potřeba, bude to ještě nákladnější. Manažer lidských zdrojů by proto měl dobře znát pracovní právo, aby mohl rozhodnout, kdy právníka přizvat.

- Jednostrannost. Manažer lidských zdrojů technicky odpovídá managementu. Neměl by však přehlížet řadové zaměstnance na úkor nadřízených ani naopak. Měl by se vždy rozhodovat na základě pevných obchodních a právních faktů.

- Neschopnost formulovat, co je třeba udělat. Manažer může mít svou vizi, která bude zaměstnancům nesrozumitelná. Proto je vždy třeba předem jasně popsat vaši roli a úkoly, kterým se v její rámci budete věnovat.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com