5 pilířů efektivního rozvoje talentů

Zájem firem najít a udržet si nejlepší a nejtalentovanější zaměstnance na trhu dramaticky roste. Zatímco však dříve byl talent management čistě doménou HR, dnes je vnímán jako celoorganizační strategie pro dosahování lepších obchodních výsledků.

Celý proces talent managementu začíná náborem. Ten už se však neptá jen, kdo je ten správný člověk pro určitou roli. Ptá se, zda je tím správným nejen pro danou roli, ale i pro firmu jako celek a další potenciální budoucí role v ní.

Jakmile přijmete ty správné lidi, musíte jim nabídnout možnosti dále se rozvíjet a růst, aby u vás zůstali. Klíčem k tou je kvalitní program pro rozvoj talentů. Jak by měl vypadat?

Pět kroků pro sestavení efektivního programu rozvoje talentů popsal server blr.com.

1. Zjistěte skutečné potřeby svých lidí

Zapojte zaměstnance do diskuse o tom, co jim chybí, aby mohli lépe rozvíjet své znalosti a dovednosti. Najděte části firmy, které potřebují nejvíce pomoci a zjistěte, jak by tato pomoc měla vypadat. Může se například ukázat, že i když poskytujete hodně příležitostí pro rozvoj svých lidí, obsah či forma vzdělávání nevyhovuje skutečným potřebám.

2. Zajistěte snadnou dostupnost

Hledejte vzdělávací platformu, která bude snadno dostupná pro všechny zaměstnance. V ideálním případě by se zaměstnanci měli dostat ke vzdělávacímu obsahu nejen v kanceláři v pracovní době, ale i na mobilních zařízeních v době, která bude nejvíce vyhovovat jim.

3. Buďte individuální

Vzdělávací obsah určený pro vaše talenty by měl být strukturován do jednotlivých úrovní, které je třeba absolvovat postupně. Zároveň by však měl být upraven pro individuální vzdělávací potřeby. Může mít formu tradičních kurzů s lektory, odborných článků, podcastů, webinářů či videí, z nichž si zaměstnanci mohou zvolit, co jim nejvíce vyhovuje.

4. Motivujte k učení

Smyslem každého programu pro rozvoj talentů je zaujmout zaměstnance a podporovat celkovou kulturu učení. Toho lze dosáhnout různými způsoby. Můžete do vzdělávání zapojit herní prvky nebo soutěže, ale především byste měli dát zaměstnancům prostor, kde společně komunikovat o svých zkušenostech (např. interní sociální síť).

5. Vycházejte z firemní kultury

Má-li váš program pro rozvoj talentů být skutečně efektivní, měl by zahrnovat aktivity, které budou odrážet klíčové firemní hodnoty. Zaměstnanci by se měli učit nejen tyto hodnoty znát, ale skutečně se jimi řídit.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com