5 stádií úspěšné strategie talent managementu

Ilustrační snímek

Nejrychleji rostoucí firmy po celém světě mají jednu věc společnou – silné zaměření na talenty. Vědí, že nejdůležitější je vybírat správné lidi do rolí manažerů na všech úrovních. Klíčové prvky vysoce výkonných systémů pro řízení talentů zahrnují:

1. Fungující plán pro řízení nástupnictví

Plán pro řízení nástupnictví musí být součástí jednotné vize, kterou sdílí celé nejvyšší vedení firmy. Měl by být založen na vědeckých, matematických a systematických postupech a vyhotoven v písemné podobě. Dále je třeba jej pravidelně revidovat. Pak vám ukáže silná a slabá místa firemního leadershipu.

2. Audit firemního talent poolu

Bez auditu a zdokonalování firemního talelent poolu můžete jen těžko očekávat, že splníte své cíle v oblasti řízení talentů. Teprve poté, kdy získáte jasný obrázek o talentech ve vaší organizaci, můžete stavět na místa manažerů ty správné lidi. Uvidíte, ve kterých jednotkách je nejvíce talentů a kde naopak chybějí. Vašim cílem by mělo být dosažení situace, kdy budete mít alespoň tři kandidáty, kteří mohou nastoupit na uvolněnou pozici.

3. Zdokonalování náboru

Máte plán nástupnictví a provedli jste audit talentů na všech úrovních organizace, to ale nestačí. Dalším kolečkem v soukolí talent managementu je strategie náboru. Strukturované pohovory vykazují efektivnější výsledky než jen sceening životopisů a ad hoc osobní setkání s uchazeči. Náboráři by měli věnovat méně času procesu a více času seznámení s uchazeči. Nejúspěšnější firmy dnes vedle kvalifikace nabírají lidi také tak, aby splňovali dvě hlavní kritéria – zapadali do firemní kultury a byli angažovaní.

4. Rozvoj manažerů a lídrů s vysokým potenciálem

Kolik high-potential manažerů a lídrů vybrat? Společnost Gallup, přední světová organizace v oblasti konzultačních služeb a statistických průzkumů, radí sečíst počet lidí ve třech nejvyšších vrstvách managementu a vynásobit jej třemi. Jakmile tyto talenty identifikujete, zaměřte se na jejich rozvoj, aby mohli růst.

5. Pokračující rozvoj, angažování a řízení výkonnosti

Nabírat talenty, aniž byste je dále rozvíjeli, nemá smysl. Začněte tím, že všichni budou vědět, co od nich firma a především jejich tým očekává. Zajistěte talentům dobré manažery. Přepracujte váš systém řízení výkonnosti tak, aby zapadal do celkové koncepce rozvoje talentů. Každý jednotlivec by měl vědět, jak může propojit své silné stránky s potřebami vašich zákazníků.

-kk-

Zdroj: Business Insider - americký portál zaměřený na oblast podnikání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Insider