6 kroků do křesla personálního šéfa

Pozice personálního ředitele získává v posledních letech větší prestiž a řadí se mezi nejdůležitější manažerské posty ve firmě. Než však můžete této kariérní mety dosáhnout, musíte rozumět tomu, co tato role skutečně obnáší.

Stručně řečeno je personální ředitel prostředníkem mezi zaměstnanci a vedením firmy. Hraje klíčovou roli v přeměně HR z nákladového střediska na funkci schopnou generovat zisk. Pokud byste tuto roli jednou rádi zastávali, zaměřte se na rozvoj následujících znalostí a dovedností, na které upozornil server Recruiter.com.

1. Obchod a finance

Personální šéf musí být schopen chápat, jak nejlépe využít lidský kapitál pro účely konkrétního byznysu. Je třeba znát nejen potřeby zaměstnanců, ale i cíle a předpoklady celkového úspěchu firmy. Zde se bez čísel neobejdete.

2. Strategické uvažování

Sem patří schopnost vnímat chod firmy z širší perspektivy – určovat aktuální priority, ale zároveň nezapomínat na plánování do budoucna. Personální šéf by ve svém strategickém přístupu měl jít příkladem především v oblasti náboru nových pracovníků, plánování nástupnictví, expanze firmy či rozvoje produktů.

3. Leadership

Bez prokazatelných zkušeností s leadershipem se do vedení firmy dostanete jen těžko. Budete potřebovat respekt ostatních členů vedení pro svou profesionalitu a schopnost podpořit firemní cíle a kulturu.

4. Emoční inteligence

Personální šéf musí mít za sebou nespočet případů řešení osobních a organizačních záležitostí souvisejících se zaměstnanci. To vyžaduje silné komunikační dovednosti a vysokou míru emoční inteligence.

5. Data

Moderní HR si uvědomuje zásadní roli sběru a analýzy dat za účelem lepšího rozhodování o otázkách náboru a řízení zaměstnanců. Personální šéf musí rozumět tomu, jak data shromažďování v oddělení HR souvisejí s cíli firmy.

6. Změny

Většina pozic ve vedení firmy má na starosti zavádění změn. Úkolem personálního ředitele je navíc komunikace změn směrem k celé organizaci. To znamená schopnost čelit odporu, překonávat překážky a získat si podporu zaměstnanců pro prosazované změny.

-kk-

Zdroj: Recruiter.com - americký server pro náboráře a uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiter.com