7 kroků k lepší komunikaci HR a nejvyššího managementu

Ilustrační snímek

Komunikace mezi HR a nejvyšším vedením firem není jednoduchá záležitost, jelikož obě strany často mluví zcela jiným jazykem. Pokud tedy chcete zajistit HR zájem z nejvyšších pater managementu, inspirujte se praktickými doporučeními, které publikoval server CareerBuilder.com. Jejich autorkou je analytička chování Beverly Flaxingtonová, autorka knihy Understanding Other People: The Five Secrets to Human Behavior, která získala cenu čtenářsky neoblíbenější knihy roku 2009 od americké Asociace nezávislých autorů (Association of Independent Authors).

1. Komunikujte přímo a stručně

Ideálním kanálem pro zahájení komunikace s nejvyšším vedením je e-mail, žádný ředitel však nebude číst dlouhý e-mail z HR. Jasně proto definujte svůj záměr hned v předmětu e-mailu. V textu e-mailu představte své návrhy v několika bodech a stručně připište, co a kdy od adresáta očekáváte. Zprávu zakončete otázkou, kdy na vás bude dotyčný mít více času.

2. Vysvětlete vliv svého návrhu na obchodní úspěch firmy

Nepředpokládejte, že jsou přínosy vašeho řešení stejně zřejmé pro vedení jako pro vás. Popište pozitivní vliv na chod firmy i potenciální negativní dopady. Podpořte svůj návrh tím, co dělá konkurence.

3. Staňte se důvěrníky nejvyšších manažerů

Vycházejte z toho, že i oni jsou zaměstnanci vaší firmy, tedy vaši klienti. Dejte jim najevo, že jste připraveni jim pomoci s jejich otázkami a problémy, které se týkají zaměstnanců. Vybudujete si tím silnější pozici pro budoucí jednání.

4. Naučte se hrát roli facilitátora

HR nemusí usilovat jen o získání pozice v nejvyšším týmu, který rozhoduje o firmě. Personalisté mají přístup k informacím, které nejvyšší vedení nezná, a mohou tedy přinést zajímavé pohledy na řadu organizačních věcí. Výhodná tudíž může být role facilitátora, objektivní třetí strany, která se dostane k jednáním, k nimž by se jinak nedostala.

5. Sledujte styl komunikace vedení firmy

Snažte se upravit svůj styl komunikace podle toho, co vyhovuje představitelům nejvyššího vedení. Pokud sami nemáte možnost sledovat jednotlivé ředitele častěji, informujte se u lidí, kteří tuto možnost mají.

6. Zaměřte se na to, co vedení potřebuje slyšet

Čas, který vám nejvyšší vedení věnuje, je velmi krátký. Vyplňte jej proto tím, co je zásadní, aby vaši ředitelé věděli – nikoli tím, co všechno byste chtěli, aby věděli. Dívejte se na svůj návrhy jejich očima a používejte jejich jazyk.

7. Zachovejte objektivitu

Připravte se na to, že nejvyšší manažeři budou chtít nad vámi mít převahu a dávat ji najevo. Neberte si to osobně. Neznamená to totiž, že by vás nerespektovali. Je to jejich styl a vy se jím nenechte odradit od řešení úkolů, které máte před sebou. Musíte umět vysvětlit, proč by vám měli pomáhat.

-kk-

Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder