7 strategií pro lidské zdroje v ekonomické recesi

Nacházíme se v době ekonomické recese, o které nevíme, jak dlouho bude trvat. Takto nejistá budoucnost nabádá k přijetí filozofie, že recese může vytvářet příležitosti. Kde ale začít? Jaké změny zajistí vaší organizaci úspěch? Článek shrnuje sedm strategií pro řízení lidských zdrojů, které lze jednoduše zavést, a přesto mohou znamenat velký rozdíl.

- Veďte s důvěrou. Firmy potřebují silné vůdcovství, aby mohly prosperovat. Ukazování směru povzbuzuje důvěru a pomáhá vytvářet spolehlivou základnu pracovní síly. Jen firmy s efektivním vůdcovstvím si dokáží udržet loajální zaměstnance pro plnění svých současných o budoucích výzev.

- Komunikujte efektivně. Ujištění o tom, že zaměstnanci mají potřebné informace, je základem každého dobrého vztahu. V obtížných dobách je upřímnost a otevřenost ještě důležitější. Jako vůdce máte nyní za úkol snižovat stres zaměstnanců otevřenou komunikací o vyhlídkách firmy. Nezapomeňte komunikovat pravidelně, protože se vaše situace může rychle měnit.

- Přijímejte smysluplně. Očekávaný globální nedostatek zaměstnanců nezmizel, pouze se posunul. Jakmile se ekonomická situace zlepší, můžete očekávat masový odchod starší generace zaměstnanců do důchodu. Chytré firmy proto mají dnes příležitost přijímat talentované lidi, kteří byli propuštěni jinými organizacemi.

- Snižujte strategicky. Zvažte outsourcing funkcí, které vám pomohou ušetřit náklady, nezapomínejte se však dobře starat o zaměstnance, které budete muset propustit. Bude to mít silný vliv na loajalitu těch, kteří zůstanou a pověst firmy ve chvíli, kdy ekonomická recese pomine.

- Buďte strategičtí ve vzdělávání a rozvoji. Využijte slabších časů ke zdokonalování technických i osobních dovedností zaměstnanců. Pomůže to udržet jejich angažovanost a vybaví je dovednostmi pro poskytování kvalitních zákaznických služeb.

- Pečujte o zákazníky. Vzpomínáte si na to, jak jste se účastnili společenských akcí, abyste udržovali kontakty, ale skrytě jste doufali, že nezískáte příliš mnoho nových potenciálních zájemců, protože jste nevěděli, kde pak vezmete dostatek zaměstnanců, času a energie pro poskytování svých služeb? Uvědomte si, že tato doba minula. Obnovte proto svou péči o zákazníky. Školte personál, jak využít všech možností.

- Vyhněte se propouštění pomocí kreativních strategií. Než přistoupíte k propouštění, zvažte alternativní způsoby ušetření peněz. Nabízí se zkrácení pracovního týdne, programy sdílení úvazků, spolupráce s jinými firmami, snižování výplat apod. Snažte se být co nejvíce kreativní.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com