8 lekcí z řízení HR, které vás na obchodní škole nenaučí

V obchodních školách se můžete naučit mnoha hodnotným dovednostem. Chcete-li však být více než dobrými manažery lidských zdrojů, musíte se učit praxí.

- Naučte se správně používat svůj vliv. Uvědomte si, že vy nemůžete měnit ostatní, musejí se měnit sami. Úkolem vůdce je používat svůj vliv na druhé, nikoli je však nutit ke změně. Chcete-li inspirovat ke změně chování, začněte u sebe.

- Naučte se určovat priority. Dobrý manažer musí být schopen probrat se celou řadou úkolů a instinktivně vědět, co je prioritní. Měl by pravidelně procházet a revidovat své seznamy priorit, aby zajistil splnění termínů a firemních potřeb.

- Využijte zkušenosti s liniovým managementem. I v křesle HR je třeba, abyste rozuměli obchodnímu modelu firmy a její finanční a marketingové stránce. Využijte proto svých zkušeností s liniovým managementem. Získáte pak větší důvěryhodnost.

- Lidské zdroje vyžadují odolnost. Klíčovou kvalitou manažera lidských zdrojů je tvrdá kůže a silná páteř. Měli byste být připraveni také vzít na sebe velké úkoly, které nemusejí být příjemné ostatním.

- Uvědomte si důležitost emoční inteligence. Jednou z nejobtížnějších součástí práce manažera lidských zdrojů je získat si důvěru a přimět ostatní, aby poslouchali, co říkají. V případě konfliktů nebo jiných citlivých záležitostí by měli naslouchat a být spíše kouči než poradci.

- Věnujte čas pohledu zvenčí. Nejlepší manažeři HR bývají ti, kteří dokáží nahlížet na HR z pohledu zákazníků. Když například stráví určitou dobu v jiné roli, a budou s HR spolupracovat jako zákazníci, naučí se o lidských zdrojích nejvíce.

- Spřátelte se s finančním ředitelem. Finanční ředitelé vidí firmu z hlediska nákladů. Pokud je však naučíte vidět i sociální náklady, dostanete věci do pohybu lépe. Tento vztah je pro vás důležitější než vztah s generálním ředitelem.

- Převezměte iniciativu. Nečekejte, až vám někdo dá konkrétní úkoly. Přemýšlejte o tom, co je potřeba udělat a udělejte to dříve, než budete požádáni. Buďte proaktivní. I kdybyste měli bez vyzvání přinášet kávu na pozdní večerní porady nebo připravit potřebné dokumenty, ukážete, že umíte přemýšlet dopředu.

-kk-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today