8 rolí HR ve firmě: Hrajete je?

Ilustrační snímek

Je HR ve firmách opravdu jen nutné zlo? Touto otázkou se zbývá článek s názvem HR – a necessary evil or a business savvy requirement? zveřejněný na britském serveru Business Matters. Názor o HR jako nutném zlu vyvrací a popisuje osm rolí, které by lidské zdroje ve firmě měly zastávat, aby dokázaly, že jejich práce není jen ztráta času a peněz. Zkuste si odpovědět na otázku, do jaké míry všechny tyto role splňujete.

1. Kontrola rozpočtů

Lidské zdroje zajišťují firmě správné lidi se správnými dovednostmi na správných místech. Tím šetří firemní prostředky.

2. Podpora neustálého rozvoje

Lidské zdroje pomáhají manažerům rozvíjet zaměstnance. Zajišťují hodnocení zaměstnanců a propojení vzdělávacích aktivit s firemními procesy.

3. Sledování vztahů mezi zaměstnanci

Lidské zdroje mají funkci poradců při řešení každodenních problémů zaměstnanců, měří míru spokojenosti a angažovanosti.

4. Udržování chodu firmy

Lidské zdroje zajišťují plánování nástupnictví pro klíčové pozice, umějí najít a udržet talenty.

5. Zajištění etického a legálního chování

Lidské zdroje určují, jaké chování je ve firmě přijatelné a jaké nikoli. Dbají na ochranu důvěrných informací.

6. Strategické směřování

Lidské zdroje přebírají roli lídra, který ovlivňuje rozhodování nejvyššího vedení v otázkách zaměstnanců.

7. Vytváření firemních postupů

Lidské zdroje sledují existující firemní procesy a upravují je tak, aby co nejlépe odpovídaly zájmům firmy i zaměstnanců.

8. Boj s papíry

Lidské zdroje stále bojují s administrativou a hledají cesty, jak ji co nejvíce zefektivnit, aby se mohly více věnovat strategickým otázkám.

-kk-

Zdroj: Business Matters - web předního britského časopisu pro malé a střední podniky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Matters