Americké pracoviště: pokrytci a jejich zaměstnanci

Průzkum, který se Spojených Státech nedávno uveřejnila společnost Watson Wyatt Worldwide se zaměřil na otázku integrity a etických problémů na pracovišti. 72 procent z 1 200 dotázaných zaměstnanců sice věří, že se jejich přímí nadřízení chovají čestně a usilují o integritu pracovního prostředí, o vyšším managementu už se to ale nedomnívají a nevěří v tomto smyslu ani spolupracovníkům.

Nejčastější příčinu nečestného chování však dotázaní zaměstnanci nespatřují v podvodném finančním jednání, ale v pokrytectví a favorizování určitých vybraných osob. Někteří dokonce tvrdí, že jsou v práci často nuceni jednat způsobem, který se neslučuje s tím, co si myslí, že je správné. Jiní vnímají práci tak, že je nutí dělat kompromisy v osobním životě. Celkově oddanost Američanů práci klesá. Tři z pěti vy údajně opustili svou práci, kdyby si to mohli dovolit, na místech je však zatím drží přímý nadřízení, které vnímají vesměs pozitivně.

**Datum vydání:** I/2004
Zdroj: HR-next - portál pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-next