Aon Hewitt je dnes Kincentric. Pomáhá firmám čelit výzvám personálního řízení a staví lidi do centra jejich podnikání

Jedna z divizí globální společnosti Aon a lídr v oblasti lidských zdrojů – Aon Hewitt – se od 1. července 2019 stala součástí skupiny Spencer Stuart, přední světové personální organizace, zaměřující se na poradenství, rozvoj lídrů a vyhledávání vedoucích pracovníků do firem.

Kincentric

Nová obchodní jednotka nese název Kincentric a je přímým nástupcem Aon Hewitt nejen ve světě, ale i na českém a slovenském trhu. Jak již napovídá název firmy – „kin“ (z angl. rod/lidi) a „centric“ (soustředěný kolem něčeho), staví do centra svého podnikání lidi. Jejím cílem je umožňovat svým klientům, aby dosahovali úspěchu prostřednictvím svých zaměstnanců, a také je podpořit ve změnách, které vycházejí zevnitř.  

„Aon Hewitt byla menší divize velké korporace Aon. Kincentric je oproti tomu menší společností s o mnoho větší specializací na oblast lidských zdrojů a talentu. Tato změna klientům výrazně usnadňuje orientaci a zároveň nám dává prostor pro mnohem komplexnější podporu v oblasti práce s lidmi,“ uvádí Ján Debnár, lídr Kincentric Česká republika a Slovensko.

Firma čerpá při řešení komplexních výzev v oblasti HR z více než padesáti let odborných zkušeností, výzkumů, dat a metodologií bývalé divize Aon Hewitt (předtím ještě Hewitt Associates) v oblasti organizační kultury a motivovanosti, hodnocení a rozvoje lídrů a poradenství v oblasti lidských zdrojů a talentů. Disponuje také širokým spektrem nástrojů a metodik pro hodnocení a rozvoj vedoucích pracovníků, utváření firemní kultury, podporu efektivity týmů či funkce lidských zdrojů všeobecně.

Mezi tři klíčové oblasti, na které se Kincentric celosvětově soustředí, patří:

  • práce s firemní kulturou, angažovaností zaměstnanců a employee experience,
  • hodnocení a rozvoj lídrů,
  • personální poradenství (management consulting pro oblast HR)

Pokročilé technologie společnosti dále rozšiřují schopnosti služeb firmy o nové možnosti, jak rozpoznat potenciál lidí a týmů, urychlit jejich růst a zajistit úspěch na trhu.

„Naše vlastní nástroje podléhají neustálému agilnímu vývoji, jsou intuitivní a využívají pokročilé technologie a postupy jako třeba umělá inteligence či prediktivní analýza. S jejich pomocí jsme schopni rychle firmám poskytnout oporu, například i při řešení náročných situací, jako je nyní pandemie COVID-19,“ doplňuje Tereza Jungwirthová, konzultantka Kincentric.

Za zmínku stojí např. inovativní nástroj VOX, který pomocí umělé inteligence analyzuje otevřené komentáře zaměstnanců a umožňuje firmě snadněji průběžně vyhodnocovat, jak se zaměstnanci cítí; nebo eX-PULSE, self-service nástroj využívaný pro vytváření vlastních průzkumů a hodnocení zaměstnanecké zkušenosti v reálném čase.

Kincentric nicméně využívá celé spektrum dalších technologických řešení, mj. zaměřených na onboarding, angažovanost, řízení změn, firemní kulturu, 360° zpětnou vazbu, rozvoj talentů nebo retenci zaměstnanců, která mohou firmám pomoci proaktivně reagovat na nové podmínky nebo změny u zaměstnanců a nečekat až na důsledky.

Společnost však neopouští ani své tradiční projekty, jako je každoroční prestižní oceňování nejlepších zaměstnavatelů v České republice a na Slovensku Kincentric Best Employers spojené s vyhlášením aktuálních výsledků studie motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců firem. Závěry posledního ročníku si můžete přečíst zde.

 

Další informace o společnosti Kincentric naleznete na www.kincentric.com.
Sledujte také
profil společnosti na síti LinkedIn či jejich odborné studie a publikace.