Bez respektu není zaměstnanec

Klíčem k udržení dobrých zaměstnanců je důstojné zacházení. Zaměstnanci, kteří cítí, že s nimi není zacházeno s respektem, mají třikrát větší tendenci odcházet. Vyplynulo to z výzkumu mezinárodní společnosti Sirota Survey Intelligence a autorů knihy „Nadšený zaměstnanec“ (The Enthusiastic Employee). 63 % zaměstnanců s pocitem nedůstojného jednání odchází ze zaměstnání do dvou let. Mezi zaměstnanci, kteří mají pocit důstojného zacházení je to jen 19 %.

Důstojné zacházení se zaměstnanci má vliv i na to, s jakým nadšením vykonávají svou práci. Zaměstnanci, kteří na otázku, jak je s nimi zacházeno uvedli „velmi dobře“ vykazují více než trojnásobně vyšší nadšení než ti, kteří uvedli „dobře“. Výzkumu Sirota Survey Inteligence se zúčastnilo 370 378 zaměstnanců.

Výzkum dále odhalil, že zaměstnanci v nemanažerských funkcích zažívají menší respekt než manažeři. Základní důvod, proč zaměstnanci necítí v práci respekt však nespočívá ve špatném chování managementu, ale spíše v manažerské lhostejnosti. Manažeři tedy dělají více chyb v tom, co nedělají.

Toto je několik způsobů, jak ukázat zaměstnancům respekt:

- Projevujte uznání za jejich úspěchy a poskytujte jim svobodu rozhodování.

- Zajímejte se o názory zaměstnanců na výkon práce a jednejte podle toho.

- Podporujte inovace a nápady, jak něco dělat nově a lépe.

- Poskytujte zpětnou vazbu a koučování abyste zaměstnancům pomohli k efektivnějším výkonům.

- Hodnoťte zaměstnance jako individua a dejte jim pocit, že jsou součástí dění.

- Oceňujte různé perspektivy, nápady a styly práce.

- Podporujte otevřené vyjadřování názorů bez negativních dopadů.

- Naslouchejte stížnostem zaměstnancům a poctivě je řešte.

-kk-

Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork