Březnové semináře od Image Lab: Otevřený leader, Design thinking a Klíčové aktivity v životním cyklu zaměstnanců

V dnešním dynamicky se proměňujícím světě se pro firmy a organizace stává nezbytností vytvářet multioborové a různorodé týmy, které těží ze zkušeností, talentů a schopností všech svých členů, ať už jsou jakéhokoli pohlaví, původu nebo věku. Jak dělat inkluzivní leadership se dozvíte na semináři společnosti Image Lab s.r.o. - Otevřený leader. Pro velký úspěch se v březnu bude opakovat seminář Design thinking. Můžete se také těšit na ZOOM Snack Klíčové aktivity životního cyklu zaměstnance.

 

Image Lab

Otevřený Leader - smysluplná inkluze a diverzita v praxi

Termín: Pátek 10. března od 10:00 do 11:30

Podělíme se s vámi o praktické zkušenosti z toho, jak dělat inkluzivní leadership, který vytváří konkurenční výhodu jak na trhu práce, tak z hlediska výkonnosti firmy jako celku.

Otevřenost různosti pohledů a názorů přináší řadu benefitů a ukazuje se, že významně zvyšuje konkurenceschopnost firem a organizací v rámci jejich businessu i na trhu práce. Ovšem diverzita automaticky neznamená, že tým (potažmo firma) bude dosahovat vysokých výkonů.

Základním kamenem je inkluzivní leadership, který dbá na to, aby všichni zaměstnanci byli posuzováni na základě kompetencí a dovedností. Zároveň usiluje o to, aby s lidmi bylo zacházeno s respektem a spravedlivě, a aby měli stejná práva a příležitosti.

Během HR ZOOM Snack se s vámi podělíme o postupy a přístupy, jak inkluzivní leadership podpořit.

Co se během společného setkání dozvíte?

 • Co nám inkluzivní leadership může přinést
 • Jaká je role nevědomých předpokladů v kontextu inkluzivního leadershipu
 • Jaké dovednosti potřebujeme u našich leaderů posilovat, aby spoluvytvářeli inkluzivní a bezpečné prostředí
 • Jak téma inkluze rezonuje v ostatních firmách a jak k němu přistupují

Programem vás provede:

Vítek Špaňhel, MA, lektor a konzultant

REGISTRACE

Design thinking

Termín: Čtvrtek 23. března od 10:00 do 11:30

Na co se můžete těšit:

 • Jak vytvořit produkt, který budou klienti milovat?
 • 5 kroků design thinkingu:
 1. Empatie, práce s personami, empatické rozhovory
 2. Definování problému a správné otázky, metoda C – T – P (Cíle – Touhy – Představy)
 3. Generování nápadů odblokování kreativity
 4. Prototyp
 5. Testování
 • Neuropsychologie ve službách krále – CX / UX / HMI
 • RIPRAN (Risk Project Analysis) – jak předcházet fatálním chybám a problémům – jak vyvážit sílu uvolněné kreativity a nekritičnosti s realitou
 • Jak rozvolnit pasivní rezistenci v úspěšné firmě – engagement inovací
 • Vše, co jste o inovacích chtěli vědět a doposud jste se báli zeptat

Programem vás provede:

MUDr. Martin Kalenda, MBA

REGISTRACE

Klíčové aktivity životního cyklu zaměstnance

Termín: pátek 24. března 10:00 - 11:30

V HR Zoom Snack se budeme věnovat jednotlivým nástrojům, které jsou důležité pro všechny fáze života zaměstnance ve firmě. Aby to byl život skutečně šťastný a úspěšný, je potřeba myslet na to, že bez správných nástrojů a reálně konaných aktivit, toto nikdy nenastane.

Náboru a výběru zaměstnanců jsme se věnovali už v samostatném HR Zoom Snack. Nyní se pojďme podívat dál, na adaptaci, nastavení rozvoje, moderní aspekty hodnocení a novou podobu kompetenčních modelů (sources of success). K tomu přidáme nástroje Talent Managementu a pokud se objeví otázky na outplacement, můžeme otevřít i toto téma.

Programem vás provede:

Mgr. MUDr. Vratislav Kalenda, MSc. In SHRM, senior konzultant, expert na psychodiagnostiku

REGISTRACE

 

Přístupové údaje budou zaslány po dokončení registrace.

Zdarma až pro 2 osoby z jedné společnosti.

Workshop je určen pro HR ředitele, manažery a specialisty na vzdělávání, HR business partnery.

Není určeno poradenským a vzdělávacím firmám  a lektorům.