Britové jsou stále pružnější

Ilustrační snímek

Rok 2017 bude pro Velkou Británii zlomový v tom, že počet firem nabízejících pružná pracovní opatření poprvé překoná polovinu. V roce 2020 by to již mělo být 70 % firem. Vyplývá to z aktuální zprávy výzkumné organizace Work Foundation, která je součástí Lancaster University. Studie s názvem Working Anywhere. A Winning Formula for Good Work? se zúčastnilo 500 manažerů středních a velkých společností.

To, že roste počet firem s pružnými pracovními rozvrhy, však ještě neznamená, že tyto firmy dokáží využít veškerý potenciál flexibilní pracovní síly. Stále je třeba vyřešit řadu věcí, aby pružná práce mohla být skutečně přínosem pro firmy i zaměstnance. Více než třetina manažerů se například obává, že když jejich firma zavede práci na dálku, budou pracovat více hodin než dosud. Jsou tu také obavy ze ztráty kontaktu s týmem. Rozšiřování možností pružné práce bude dále zvýšenou zátěží pro HR.

Work Foundation upozornila na čtyři zásadní důvody, proč by zaměstnavatelé měli zavést pružná pracovní opatření. Je to vyšší produktivita, vyšší duševní pohoda zaměstnanců, vyšší pravděpodobnost přilákání a udržení talentů a naopak nižší náklady na kanceláře.

Studie dospěla k závěru, že pružná pracovní opatření budou nejúspěšnější a nejefektivnější, pokud se zaměstnavatelé a zaměstnanci dohodnou na konkrétních výhodách pro obě strany formou formálně uzavřené smlouvy. Dodržet je třeba tři základní závazky:

1. Příklad shora

Nejvyšší vedení firmy by mělo jít příkladem ve svém přístupu k pružnému výkonu práce a udržování duševní pohody. Jejich úkolem je budování důvěry napříč firmou a podpora změny kultury ve smyslu odklonu od měření přítomnosti zaměstnanců k měření jejich pracovních výsledků.

2. Nové postupy řízení lidí

Zavedení pružných pracovních opatření bude vyžadovat změny v pracovních podmínkách a řízení výkonnosti. Nová pravidla musejí být transparentní a jasně dohodnuta se zaměstnanci.

3. Pečlivé plánování a implementace

Zavádění nových technologií a postupů pro výkon práce vyžaduje důkladné plánování. Nejvhodnější řešení je třeba vybírat s ohledem na individuální preference zaměstnanců.

Celá studie, která zahrnuje i příklady úspěšné implementace pružných pracovních opatření v několika britských organizacích, je k dispozici online zde.

-kk-

Zdroj: The Work Foundation - přední britský poskytovatel analýz, hodnocení a doporučení v oblasti práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Work Foundation