Bude nutno zakázat navštěvování společenských stránek na pracovišti?

Popularita společenských internetových stránek stoupá. Například Facebook je v současnosti dvanáctá nejpopulárnější stránka na světě s více než pěti miliony uživateli jen ve Velké Británii. MySpace využívá více než 10 milionů Britů. Takové stránky jsou oblíbené, neboť napomáhají lidem sdílet pomocí veřejných a soukromých zpráv různý informační materiál.

Třetina uživatelů ale navštěvuje Internet v práci, a tak není divu, že je to sporným bodem HR. Do jaké míry by ale měl zaměstnavatel zakročit?

Zaměstnavatelé by měli mít jasné směrnice definující používání Internetu, řešící využívání společenských severů a případné následky v případě porušení zákazů. V nejhorším případě lze takové stránky zablokovat nebo sledovat. Restriktivní opatření by měla být zaměstnancům dobře známa, stejně jako následky.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management