Celková bezpečnostní kultura

K dosažení vyšší bezpečnosti je třeba udělat víc, než jen dodržovat tradiční bezpečnostní pravidla. Protože lidský faktor je důležitá příčina většiny incidentů a zranění, je dobré mu v otázkách bezpečnosti práce věnovat zvýšenou pozornost. K tomu, abychom snížili rizikové chování zaměstnanců, a zároveň zvýšili jejich pocit zodpovědnosti za bezpečnost vykonávané práce, potřebujeme porozumět, jak je takové jednání motivováno systémem a kulturními vlivy. Vývoj a udržování podpůrné bezpečnostní kultury závisí na uplatňování principů psychologie chování a osobních předpokladů zaměstnanců k vlastní odpovědnosti a takové mezilidské komunikace, která vede ke snížení rizik, bezpečnějším postupům a ochraně zdraví. Toto nazýváme „Actively caring“, jež je součástí „Total Safety Culture“ (celková bezpečnostní kultura).

V celkové bezpečnostní kultuře nejsou zaměstnanci zodpovědní jen za svou vlastní bezpečnost, nýbrž i za bezpečí svých kolegů – a organizace podniku je v této zodpovědnosti podporuje. Jednotlivci mají potřebné nástroje i metody, stejně jako jsou vedeni k sebeúctě a osobní kontrole. Vedení firmy usnadňuje „Actively caring“ tím, že rozpoznává, povzbuzuje a posiluje bezpečné postupy, a třeba i odměňuje zaměstnance, kteří jednají v souladu s nimi.

-ds-
Zdroj: Safety Performance - Zdroj informací o behaviorálním přístupu k bezpečnosti práce.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Safety Performance