České firmy se obávají nedostatku lidí. Poškození pověsti je nepálí

Za největší riziko pro své podnikání pokládají české firmy nedostatek pracovních sil. Následuje růst administrativní zátěže a nečestné chování zaměstnance jako zločin, krádež či podvod. Poškození dobrého jména, které je největší obavou firem ve světě, je v Česku až desátým obávaným rizikem.

Ilustrační snímek

Vyplynulo to z kvalitativního Průzkumu řízení podnikatelských rizik 2017, který nechala poradenská společnost Aon letos poprvé zpracovat samostatně v České republice.

Porovnání s Globální studií řízení rizik, kterou Aon celosvětově realizuje již řadu let, ukázalo, že jak ve vnímání důležitosti jednotlivých rizik, tak v přístupu k jejich řízení se české firmy od společností působících v jiných částech světa významně odlišují. Pouze 1 z 10 českých firem má samostatné oddělení řízení rizik.

Více než dvěma tisícům společností, které jsme v rámci našeho šetření oslovili, jsme tím dali impuls o rizicích svého podnikání intenzivněji přemýšlet. Nejdůležitějším okamžikem v řízení rizik je totiž jejich uvědomění. A výsledky ukázaly, že jen malé procento českých firem v současnosti přistupuje k řešení rizik systémově – řízení podnikatelských rizik je v Česku zatím v plenkách,“ konstatuje Radovan Škultéty, generální ředitel Aon Risk Solutions ČR a SR.

Riziko poškození dobrého jména, které vévodí globální studii, v Česku obsadilo až desátou pozici. Mnohem naléhavější jsou pro české firmy rizika plynoucí z růstu administrativní zátěže, podvodného jednání zaměstnanců či výkyvů směnných kurzů.

Podobný náhled jako ty zahraniční mají české firmy na riziko kybernetického útoku. Více než padesát procent účastníků průzkumu uvedlo riziko kybernetického útoku za nejaktuálnější hrozbu vůbec. Bezmála stejné procento firem ale připouští, že formální hodnocení kybernetických rizik neprovedly nebo o tom oslovený manažer neví.

Top 10 rizik pro rok 2017

V desítce největších podnikatelských rizik v České republice hrají kromě rizik plynoucích z aktuálního stavu na trhu práce důležitou roli také legislativní změny. Z odhadu toho, jakou důležitost budou mít tato rizika v roce 2020, však vyplývá, že větší obavy panují ze zpomalení ekonomického růstu a nestability na komoditních trzích. Desítku nejvýznamnějších rizik v tříletém výhledu uzavírá nárůst konkurence.

Největší finanční dopady si čeští manažeři aktuálně spojují nedostatkem pracovních sil, rizikem kolísání cen komodit, administrativní zátěží či výkyvy směnných kurzů. Právě těmto výkyvům věnuje pozornost prostřednictvím různých opatření 8 z 10 oslovených firem.

Jinak je ovšem připravenost českých firem čelit nejrůznějším rizikům poměrně nízká – i tady se projevuje typicky český přístup neřešit příčiny, ale až následky. Více než polovina společností identifikuje rizika během diskusí managementu, během nichž se rizika zároveň vyhodnocují. Pouze 1 z 10 společností má samostatné oddělení řízení rizik.

Čeští manažeři považují za své největší aktuální riziko nedostatek pracovních sil. Já jej ale vidím v tom, že svá podnikatelská rizika systematicky neřeší a často je ani vůbec neznají,“ doplňuje Radovan Škultéty.

Top 10 rizik pro rok 2020

Nedostatek pracovních sil dominuje žebříčku top rizik také ve výhledu pro rok 2020. Na dalších místech se už ale očekávání respondentů od současnosti odlišují. Budoucí riziko spatřují především ve zpomalení ekonomického růstu či kybernetické kriminalitě.

Top 10 rizik v roce 2020 uzavírá nárůst konkurence, který například u našich polských sousedů, kteří stejné kvalitativní šetření provedli letos už poněkolikáté, vévodí posledním dvěma průzkumům z let 2015/2016 a 2017/2018.

Coby zkušený konzultant v oblasti risk managementu dokážeme na řadu rizik nabídnout ověřená řešení. V jiných oblastech řešení teprve vyvíjíme, protože potřeba řešit takové konkrétní riziko donedávna nebyla tak naléhavá,“ připouští Radovan Škultéty.

Top 10 rizik v České republice v roce 2017 a 2020

Rok 2017

Rok 2020

 1.

Nedostatek pracovních sil

 1.

Nedostatek pracovních sil

 2.

Růst administrativní zátěže a dopady na řízení firmy / dodržování předpisů

 2.

Zpomalení ekonomického růstu / pomalé zotavení

 3.

Zločin / krádež / podvod / nečestné chování zaměstnance

 3.

Kybernetická kriminalita / pronikání do systémů / viry / špatné zabezpečení

 4.

Kybernetická kriminalita / pronikání do systémů / viry / špatné zabezpečení

 4.

Neschopnost přilákat nebo si udržet špičkové talenty

 5.

Legislativní změny

 5.

Riziko cen komodit

 6.

Neschopnost přilákat nebo si udržet špičkové talenty

 6.

Zločin / krádež / podvod / nečestné chování zaměstnance

 7.

Riziko cen komodit

 7.

Růst administrativní zátěže a dopady na řízení firmy / dodržování předpisů

 8.

Selhání technologie / systému

 8.

Legislativní změny

 9.

Výkyvy směnných kurzů.

 9.

Selhání technologie / systému

10.

Poškození pověsti / značky (reputační riziko)

10.

Nárůst konkurence

O Průzkumu řízení podnikatelských rizik v České republice 2017

Kvalitativní Průzkum řízení podnikatelských rizik byl v České republice realizován vůbec poprvé. Aby bylo možné získaná data porovnat se situací na dalších světových trzích, vycházelo kvalitativní šetření ze struktury globálního průzkumu, který Aon zpracovává již řadu let. Osloveno bylo zhruba 2000 firem z celé České republiky napříč odvětvími. Průzkum proběhl prostřednictvím on-line dotazníku v říjnu 2017. Na realizaci se podílela výzkumná agentura SC&C.