Cestování na místa

Článek popisuje zkušenosti jedné společnosti se stěhováním do nových prostor. Článek byl poprvé uveřejněn v časopise People Management a jednalo se o společnost Scottish & Newcastle Retail. Firma se rozhodla pojmout „velké stěhování“ jako součást organizační kultury, vyhlásila organizační restrukturalizaci a upřesnění firemní strategie.

Přestěhování celé společnosti do jedné budovy mělo odstranit dosavadní nedostatky v komunikaci, rozdělení různých činností do tří budov totiž nepřispívalo k vytvoření přátelské atmosféry. Mnoho zaměstnanců pracovalo mimo kancelář v odlehlých maloobchodních jednotkách.

Průzkum názorů v polovině roku 2000 odhalil několik náročných úkolů pro společnost. Jedním z hlavních byl současný styl managementu – „command and control“ (příkazu a kontroly), nedostatečné ocenění úsilí zaměstnanců a nevyhovující nebo často nedostatečná komunikace.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: HR Forum - Časopis společnosti People Management Forum
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Forum