Chcete mít spokojené zaměstnance? Začněte spokojenými manažery

Jedním z hlavních cílů HR manažera by mělo být zajistit, aby byli zaměstnanci firmy co možná nejvíce spokojeni a aby se to odrazilo jak v jejich loajalitě, tak i v jejich výsledcích. Při zvyšování spokojenosti pracovníků je však nutné nepodceňovat spokojenost manažerů. Právě spokojení týmoví lídři jsou totiž bránou ke spokojeným řadovým zaměstnancům. Zde je několik tipů, jak mít spokojené zaměstnance díky spokojeným manažerům.

Ilustrační snímek

Investujte to edukačních programů pro manažery

Jak uvádí HR Magazine, jedním ze způsobů, jak si zajistit spokojené manažery, kteří budou dále šířit spokojenost a pozitivní kulturu dál mezi členy svého týmu, je nezanedbávat rozvoj pracovníků na manažerských úrovních. Dbejte na to, abyste jako firma neměli přehnané požadavky na své manažery a tím jim zabránili v osobním rozvoji a vzdělávání. Nabídněte jim zajímavé programy a neopomíjejte osobní rozvoj lidí ve středním i vyšším managementu.

Ujistěte se, že zástupci středního managementu mají slovo ve směřování firmy a v nastavování procesů

Týmoví lidři jsou ti, kteří jsou v kontaktu s řadovými pracovníky. A kteří tedy vědí, co jejich podřízené trápí, čím si prochází, jaké jsou jejich priority a co by ocenili. Týmovým lídrům proto musíte dát možnost dostatečně zasahovat do nastavování procesů ve firmě. Jedině tak zajistíte, že zájmy a preference řadových pracovníků budou brány v potaz při důležitých rozhodnutích týkajících se fungování celé firmy. A jedině tak získáte spokojené zaměstnance, kteří věří, že jim je nasloucháno.

Podporujte duševní zdraví a vyvážení osobního a pracovního života

K dosažení maximální spokojenosti pracovníků je nutné nebrat na firemní úrovni na lehkou váhu otázky duševního zdraví. Jako firma nesmíte vidět své zaměstnance pouze jako zdroje, ale především jako lidské bytosti, které mají své individuální potřeby. Umožněte pracovníkům co možná největší flexibilitu a možnost vyvážit svůj osobní a pracovní život. A začněte především u manažerů. Právě týmoví manažeři totiž jdou svým podřízeným příkladem. Jsou zosobněním firemní kultury. Pokud budou vaši týmoví manažeři neustále ve stresu a nebudou schopni jakkoliv vyvážit svůj osobní a pracovní život, případně to budou workoholici, jen těžko se vám budou prosazovat zdravé pracovní návyky u běžných pracovníků.-mm-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine