Chodí manažer okolo...

V čem spočívá manažerský styl označovaný zkratkou MBWA (Management by walking about/around)?

- Manažeři si rovnoměrně rozvrhují čas na to, aby procházeli odděleními nebo byli k dispozici pro spontánní diskuse se zaměstnanci. Je to politika otevřených dveří.

- Jednotlivci si vytvářejí sítě známostí napříč svými organizacemi.

- Existuje mnoho příležitostí pro popovídání u kávy, u oběda nebo na chodbách.

- Manažeři opouštějí své pracovní stoly a mluví se zaměstnanci. Smyslem toho je dozvědět se o problémech a názorech zaměstnanců tzv. z první ruky. Při tom mohou učit zaměstnance novým metodám řešení problémů. Komunikace probíhá oboustranně.

Hlavní výhoda MBWA spočívá tom, že se manažeři přímou komunikací se zaměstnanci seznámí se zásadními problémy – nejen těmi, s nimiž by za nimi zaměstnanci sami přišli. Nevýhodou je naopak to, že zaměstnanci mohou zpočátku podezírat manažery, že jde o zástěrku k vyzvědačství a zbytečným zásahům.

Koncept MBWA se ukázal jako úspěšný zejména v obdobích zvýšeného stresu, například po výrazné reorganizaci firmy. Je však třeba, aby fungoval pravidelně. Popularitu tomuto manažerskému stylu přinesla americká společnost Hewlett-Packard na konci 80. let. Otevřený styl řízení propagovaný ve firemním programu The HP Way přejala v 90. letech řada dalších amerických korporací.

Dnes je tento způsob vedení lidí považován za základ úspěšného vůdcovství. Vůdcové by měli naslouchat, co jim lidé říkají. Měli by využívat příležitostí k osobnímu předávání firemní hodnot. V neposlední řadě by pak měli zvládat poskytování okamžité pomoci.

-kk-
Zdroj: The Economist - server prestižního britského týdeníku The Economist
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Economist