Co by linioví manažeři měli vědět o HR?

Ilustrační snímek

Narážíte při své práci personalisty na nepochopení rolí a odpovědností HR ze strany liniových manažerů? Pak právě pro vás jsou určena níže uvedená doporučení, co přesně byste měli liniovým manažerům vysvětlit. Tato doporučení původně zveřejnil server hrreporter.com.

1. HR za vás nebude dělat vaši práci

Řízení výkonnosti zaměstnanců a rozhodování o jejich odměnách či kariérním postupu, není úkolem HR, ale manažerů.

2. Nechtějte po nás obsadit volná místa za týden

Personalisté samozřejmě vědí, že čím dříve obsadí volná místa, tím lépe. Manažeři by však také měli vědět, že celý proces bude trvat minimálně jeden měsíc.

3. HR neurčuje výši mezd a odměn

Zásadní slovo v tomto směru mají finance a top management.

4. Všechny výkonnostní problémy nelze odstranit školením

Manažer by měl vždy nejprve provést analýzu vzdělávacích potřeb. Také by měl vědět, že pokud je příčinou špatné výkonnosti organizační, kulturní nebo postojový problém, školení to pravděpodobně nevyřeší.

5. HR umí řešit problémy individuálně

Práce v HR vyžaduje vyšší míru konzistentnosti v dodržování předem daných postupů již z právního hlediska. Personalisté však vědí, že každý případ je jiný a snaží se prosazovat maximální míru pružnosti v přístupu k jednotlivým zaměstnancům.

6. HR nemůže za úpravy zákonů a regulace

Vzhledem k tomu, jak se neustále vyvíjí legislativa a regulace, je povinností HR sledovat tyto změny a upozorňovat na možná rizika.

7. HR nedělá jen nábor, mzdy a firemní večírky

I když někde tomu ještě tak může být, personalistika jako obor už je jinde, a to na pozici strategického partnera firmy.

8. HR není posedlé politickou korektností

Personalisté nejsou „pojicajti“ bez smyslu pro humor. Naopak se snaží, aby ve firmě byla příjemná atmosféra, do níž patří i zábava.

9. HR není místo pro ty, kteří neuspěli jinde

I když se k profesi personalisty někteří lidé dostanou náhodně, dnes je to zcela plnohodnotná manažerská profese.

10. HR není zbytečné

Když HR patří k oblastem, které se nejvíce omezují v dobách krizí, nelze se divit tomu, že v těchto obdobích tak klesá angažovanost zaměstnanců.

-kk-

Zdroj: Canadian HR Reporter - server kanadského magazínu o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Canadian HR Reporter