Co byste měli vědět, než učiníte důležitá rozhodnutí

Rozhodnout v klíčových situacích, které mohou citelně ovlivnit vaši práci či podnikání, je vždy ošemetné. To jako lídr jistě znáte. Takové rozhodování vyžaduje primárně kladení zcela konkrétních otázek sobě i ostatním. Bez toho by vaše snažení bylo velmi krátkozraké.

Lídři v mnoha případech čekají příliš dlouho a jejich rozhodnutí jsou pak často jednostrannou reakcí na situaci. Server Open Forum proto sestavil následujících pět otázek, jejichž zodpovězení by vám mělo usnadnit váhání a zamezit chaosu a nedůvěře v důsledku nepředvídatelnosti a nepromyšlených reakcí.

1. Jaká rozhodnutí musí být provedena?

Buďte explicitní. Pokud nejste schopni zcela konkrétně vyjádřit, jaké kroky mají být podniknuty k dosažení cíle nebo nápravě chyb, zužte zaměření a zkuste znovu uvažovat. Pokud tedy například víte, že je třeba snížit náklady, abyste zůstali v zisku, je bezpodmínečně nutné, jaké kroky zahrnuje toto rozhodnutí. Znamená to, že budete muset snížit stavy zaměstnanců? Snížit nábory nebo zaměstnanecké benefity? Užší zaměření rozhodnutí zdůrazní konkrétní kroky. Zvažte dopad jednotlivých kroků a možnost jejich kombinace.

2. Jde jen o vaše rozhodnutí?

Máte sami rozhodovací pravomoci anebo budete potřebovat něčí pomoc? Má hlas všech členů týmu stejnou váhu anebo má někdo větší právo? Tato otázka je velmi důležitá zejména pokud máte rozhodovat v týmu, avšak často na to zapomínáte, anebo je širší či odborný úhel pohledu kritický pro výsledek rozhodnutí. Dejte si pozor také na situace, kdy jste už rozhodnutí v podstatě učinili, a přesto stále vyžadujete odpověď od ostatních. Diskuze se zaměstnanci je skvělým týmovým nástrojem, avšak musí mít pocit, že jejich názory stále mají hodnotu.

3. Jak rozhodnutí ovlivní firemní kulturu?

Kvalita vašich rozhodnutí dozajista ovlivní také kvalitu firemní kultury. Pokud si společnost zakládá na přátelské pracovní atmosféře, ačkoliv její zaměstnanci nechodí do zaměstnání rádi, pak je zajisté něco špatně a vaše rozhodnutí na tom jistě mají svůj podíl. Kde se tedy stala chyba? Zpátky na začátek a zvažte předcházející rady o týmové diskuzi.

4. Kdy je nutné rozhodnutí učinit?

Nenechávejte klíčová rozhodnutí na poslední chvíli. Nerozhodnost je rozhodnutí samo o sobě a většinou výsledek nebude ten, kterého byste rádi dosáhli, pokud byste se uměli rozhodnout hned. Time management je důležitý zejména pro efektivní plánování následného dopadu vaší vůle. Ostatní členové týmu tak mohou lépe přizpůsobit své aktivity a vyhnete se případnému selhání nebo nejistotě ostatních.

5. Kdo se stane vykonavatelem rozhodnutí?

Úspěch rozhodnutí závisí nejen na tom, jak jej formulujete, ale také, jak jej budete dále šířit do okolí. Zvažte, koho je nutné kontaktovat a jakým způsobem. Stačí ústní předání anebo bude lepší evidence v písemné formě, abyste se vyhnuli případným nedorozuměním?

-bn-

Zdroj: OPEN Forum - americký server sdružující komunitu malých a středních podnikatelů
Zobrazit přehled článků ze zdroje OPEN Forum