Co dělá dobrého vůdce?

I když se stále debatuje o tom, zda se vůdce jako vůdce už narodí, mnohé dovednosti může rozvíjet v průběhu života. Vůdcovská role spočívá v tom, zajistit, aby tým plnil své úkoly. Efektivní vůdce však dokáže zajistit i další požadavky:

  • Silné zaměření na aktuální úkoly. Silná orientace na úkoly je jednou z klíčových dovedností efektivního vůdce.

  • Integrita. Týmy motivují vůdcové, kteří mají jasné a pevné hodnoty a principy v souvislosti s prací i lidmi, a těch se drží ve svých každodenních aktivitách.

  • Dobrá angažovanost s ostatními. Dobrý vůdce si udělá čas, aby ovlivňoval své lidi, poskytoval zpětnou vazbu, aktivně naslouchal a byl svému týmu mentorem za účelem udržení pozitivních postojů. Tato dovednost je zásadní zejména v obdobích zvýšeného tlaku.

  • Hledání širšího kontextu. Efektivní vůdce vidí více než jen aktuální problém nebo situaci. Dokáže věci vkládat do širší perspektivy, a tím vytvářet i širší škálu potenciálních řešení.

  • Zdroj řešení. Vůdcové by měli být schopni přicházet s novými řešeními problémů. Důležité je umět vytvářet energii a inspiraci k novým myšlenkám a odpovědím.

  • Organizační vliv. Vůdce by měl ovlivňovat a řídit také směrem nahoru.

  • Efektivní komunikace. Dobrý vůdce ví, jak, s kým a kdy komunikovat.

-kk-

Zdroj: Startups - Britský server pro začínající podnikatele.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startups