Co je přizpůsobivost?

Přizpůsobiví lidé dokáží přijímat změny, pracovat s neznámými věcmi a měnit chování vzhledem k novým situacím a výzvám. Pro vedoucí pracovníky znamená přizpůsobivost schopnost efektivně zacházet se změnami v organizačním prostředí. Vyžaduje pružné chování a perspektivy, když dochází ke změnám v souvislosti s pracovními podmínkami, kolegy a dalšími okolnostmi.

Co vede některé lidi k tomu, že se dokáží přizpůsobit lépe než ostatní? Výzkumy amerického Centra pro kreativní vůdcovství identifikovaly komplex tří prvků v chování vůdců:

- Kognitivní flexibilita. Vůdci s touto vlastností dokáží při svém plánování, rozhodování a každodenním řízení uplatňovat různé způsoby uvažování. Mohou mít v mysli najednou několik různých scénářů. Kognitivní flexibilita vyžaduje bystré a divergentní myšlení, zájem o vývoj nových přístupů a schopnost vidět a prosazovat nová spojení při práci v organizaci. Tito vůdci jsou připraveni učit se z nových zkušeností a dokáží rozpoznat, když jejich přístup nefunguje.

- Emocionální flexibilita. Vůdci s touto vlastností dokáží rozdílně přistupovat k vlastním i cizím emocím. Nemají problémy s procesem změn, který může zahrnovat trápení, stěžování a odpor. Přizpůsobení změnám chápou jako vztah „dávat a brát“ mezi vůdcem a zaměstnanci, kterých se změny týkají. Bez této vlastnosti by vůdcové nevnímali názory a emoce zaměstnanců, odmítali diskusi.

- Dispoziční flexibilita. Vůdci s touto vlastností dokáží vystupovat z pozice optimismu zakořeněného v realismu a otevřenosti. Umějí přijímat nepříjemné situace, ale zároveň si i představit lepší budoucnost. Nejsou ani slepě pozitivní ani pesimističtí a poraženečtí. Bez problémů tolerují nejednoznačnost. Změnu vidí jako možnost spíše než jako hrozbu nebo nebezpečí.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership