Co leaderům přináší pozitivní psychologie

Pozor, tento článek není pro každého. Je pro ty, kteří to s rozvojem leadershipu myslí opravdu vážně. Pro ty, kteří na sobě rádi pracují a hledají moderní přístupy k tomu vhodné. Pro ty, kteří chtějí být úspěšní a spokojení zároveň. Takže odvážní leadeři, pokračujte ve čtení!

Pavla Pavlíková, Eva Jedličková, Innergy s.r.o.

Rozvojem leadershipu se zabýváme už mnoho let, a to jak v individuálním koučování a mentoringu, tak ve skupinových programech. Co po nás často leadeři chtějí, jsou poznatky z nových přístupů práce s lidmi, které vycházejí z postmoderní psychologie či filozofie.

Přinášíme vám ve zkratce klíčové myšlenky, kterými se jeden z mladých oborů, a to pozitivní psychologie, úspěšně uplatňuje v rozvoji leadershipu.

Co je pozitivní psychologie

Jako otec pozitivní psychologie je uváděn Martin Seligman, americký psycholog, který se prvních 15 let své kariéry zabýval tím, jak odstranit obtíže a problémy v životě lidí. Došel k závěru, že i když se tato náročná práce podaří, lidé nejsou šťastní. Proto se v další části kariéry rozhodl zkoumat, co činí lidi šťastnými, co zvyšuje jejich spokojenost a psychickou odolnost. Pozitivní psychologie se jako obor formovala v 90. letech minulého století, nicméně její kořeny sahají k athénským filozofům na západě a ke Konfuciovi na východě. Ti si už v dávných dobách kladli otázky typu: Co je to dobrý život? Co to znamená být šťastný? Lze usilovat o štěstí nebo je to vedlejší produkt jiných činností?

Martin Seligman s kolegy provedli značné množství výzkumů ve firmách, školách, zdravotnictví a armádě a publikovali řadu knih a článků. Zde chceme zmínit základní východiska pozitivní psychologie, která považujeme za užitečná pro rozvoj leaderů:

 • soustředění se na odstraňování překážek není cestou ke šťastnému životu

 • pro duševní pohodu je nezbytné soustředit se na kladné zážitky, zkušenosti a silné stránky

 • lze aktivně pracovat na tom, jak dostat do života více harmonie, spokojenosti, pocitu naplnění a stavu flow

 • pozitivní psychologie není o bezdůvodném či hraném nadšení. Vždy budou existovat trápení, překážky, horší chvíle, něco, co nám nepůjde. Je potřeba se s tím vyrovnat, naučit se fungovat i v takových situacích a zároveň posilovat svou pohodu a spokojenost.

Co díky pozitivní psychologii můžete získat

V dnešní době změn a komplexnosti přináší pozitivní psychologie dovednosti, které jsou pro zdravé fungování leadera nezbytné.

Které to jsou? K odpovědi na tuto otázku jsme využili názory a zpětnou vazbu od účastníků našich programů. Ti uvádějí přínos ve více rovinách. Leader samotný se naučí přemýšlet jinak o sobě i o svých spolupracovnících – zaměřuje se více na to, co funguje a to rozvíjí. Uvědomí si, co ho na jeho práci baví a kdy a jak se dostává do stavu flow. Osvojí si schopnost objevovat v sobě a ve druhých, v čem jsou opravdu dobří, a více vidět jejich zdroje. Dovede pak lépe udržovat energii, motivovat sebe i druhé. Získá dovednosti, které mu pomohou budovat vztahy se svým okolím. Zjistí, co podporovat v sobě a v druhých, aby dosahovali úspěšného a smysluplného výsledku. Stává se více kompetentním pro situace, které jsou ve firmách běžné – změny, komplexní úkoly, tlak na výkon.

Firma tak získá leadera, manažera, profesionála, který jí pomáhá budovat trvale udržitelné podnikání na trhu tím, že vyvažuje u sebe i kolegů výsledky a spokojenost.

Jak na to

Martin Seligman ve své práci formuloval 5 pilířů, které podporují duševní pohodu, odolnost a prospívání. Svoji spokojenost můžete opřít a budovat rozvíjením následujících oblastí:

 1. Pozitivní emoce

 2. Zaujetí a zájem

 3. Smysluplnost

 4. Pozitivní vztahy

 5. Úspěšný výkon

V rámci naší práce s leadery často začínáme s druhým pilířem - pracujeme na podpoře toho, co funguje, na uvědomění si a využití silných stránek.

Zkuste si projít náš postup:

 • Vzpomeňte si na 3 situace, kdy se vám dařilo, a dosáhli jste výborného výsledku. Co jste dělali? Jaké vaše chování umožnilo výsledek? Čím jste přispěli, že se to tak stalo?

 • Pojmenujte si tuto vlastnost, schopnost, kvalitu, dovednost. V jakých všech situacích ji dokážete využívat? Kde všude je vám užitečná?

 • Jak můžete tuto svou silnou stránku využít k dosažení svých cílů a snů?

 • Jak můžete tuto svou silnou stránku použít v oblastech, kde se vám daří méně?

Podrobně se všemi pilíři pozitivní psychologie zabýváme v praktických programech pro rozvoj leadershipu. S radostí sledujeme, že účastníci odcházejí s dobrými pocity ze sebe, s podpořeným sebevědomím, nabití pozitivní energií a s náměty pro sebe a své týmy k vyvažování výsledků a spokojenosti.

Pozitivní psychologie nás nadchla pro práci i pro život a doufáme, že se nám podařilo vzbudit váš zájem o ni.