Co obnáší transformace HR?

Ilustrační snímek

Co přesně znamená transformace HR, jaké problémy s sebou nese a jak se z nich můžeme poučit? To jsou otázky, na které na stránkách serveru Changeboard.com odpovídali Dave Ulrich a Navid Nazemian. Dave Ulrich, autor konceptu HR business partnerství, patří k předním světovým HR expertům posledních let. Kromě vlastní konzultantské společnosti působí také jako profesor na americké University of Michigan. Navid Nazemian, současný Global HR Business Partner farmaceutické společnosti Roche, se věnuje také vzdělávání v oblasti HR na německé Hof University.

Co je transformace?

Skutečnou transformací HR se podle autorů článku s názvem Spotlight on HR transformation rozumí „integrovaný, propojený, inovativní a obchodně zaměřený přístup k vymezení způsobů realizace práce HR v organizaci, který jí pomůže splnit sliby dané jejím zákazníkům.“ Smyslem transformace je posílit funkci HR směrem od administrativních ke strategickým úkolům. Nejčastější příčiny neúspěchu transformace HR zahrnují:

 • Dílčí transformační aktivity nevycházející z kontextu obchodních potřeb organizace,

 • dílčí transformační aktivity bez vzájemného propojení,

 • HR strategie bez propojení se strategiemi ostatních oddělení,

 • transformační aktivity prosazované jediným člověkem,

 • upřednostňování struktury HR před obchodní strategií,

 • zaměňování zvyšování efektivity HR za transformaci.

Jak se poučit?

 • HR profesionálové by měli pochopit důležitost vnímání HR jakožto strategického partnera organizace.

 • Měli by pochopit také hodnotu plánování nástupnictví.

 • Měli by připustit závislost transformace HR na dokonalejších IT řešeních.

 • Klíčovým faktorem úspěšné transformace HR je podpora managementu.

 • Outsourcing doposud neprokázal svou klíčovou roli v transformaci a zefektivňování HR.

-kk-

Zdroj: Changeboard - britský portál zaměřený na HR a rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard