Články z oblasti vzdělávání a poradenství

Dave Ulrich: Vývoj HR v posledních 30 letech

V posledních letech probíhala široká diskuse o hodnotě HR. Většina z těchto diskusí však nepřinesla…

Dave Ulrich osobně: HR business partnering po dvaceti letech

Každý, kdo se pohybuje v oblasti HR pravděpodobně zná Dava Ulricha autora prvního konceptu HR…

Dave Ulrich: Jak měřit tržní hodnotu leadershipu

V pondělí 19. října 2015 vyšla nová kniha Dava Ulricha s názvem The Leadership Capital Index:…

Dave Ulrich: Přestaňme si stěžovat

Lidé v HR si často stěžují, že se něco nedaří. Své odborné kompetence hodnotí hůře než jejich…

Stáhněte si novou knihu s příspěvky světových osobností HR

Lidské zdroje se v organizacích dostávají do nejsilnější pozice ve své historii. Top management…

Dave Ulrich: Jak měřit vůdcovský kapitál firem

Investoři dnes již dobře vědí, že tržní hodnotu firem nelze měřit jen penězi. Finanční ukazatele ve…

Dave Ulrich: Zlepšeme vztahy v HR

Budoucnost HR je ve vztazích. Tak by se daly stručně shrnout nejnovější závěry výzkumu optimálního…

Dave Ulrich: Zvenku dovnitř stále platí

Chtějí-li HR profesionálové přinášet větší hodnotu svým organizacím, musejí se naučit více vnímat…

Dave Ulrich chce měřit vůdcovský kapitál firem

Leadership ve firmách by měl být měřen obdobně, jako se dnes měří jejich úvěrový rating, aby měl…

Výpis 19 z celkem 37