Dave Ulrich: Jak měřit tržní hodnotu leadershipu

Ilustrační snímek

V pondělí 19. října 2015 vyšla nová kniha Dava Ulricha s názvem The Leadership Capital Index: Realizing the Market Value of Leadership. Autor, který patří k nejvlivnějším osobnostem v oblasti řízení lidských zdrojů, v ní představuje měřítko „leadership capital index“ jakožto způsob, jak vyjádřit hodnotu firmy z pohledu leadershipu, a doplnit tak finanční indexy ratingových agentur typu Moody’s nebo Standard & Poor's.

Index vůdcovského kapitálu

Index by měl informovat investory o připravenosti vedení firmy řešit obchodní problémy. Ulrich jej vytvořil spolu se svými kolegy z poradenské společnosti RBL Group na základě rozhovorů a průzkumů mezi investory a výstupů z desítek studií věnovaných vlivu leadershipu na úspěch firmy.

Ulrichův index vůdcovského kapitálu firmy má dvě složky – individuální a organizační. Individuální hodnotí osobní kvality generálního ředitele a top manažerů. Organizační se soustředí na systémy, které tito lídři vytvářejí a aplikují. Obě tyto složky sestávají z pěti faktorů.

Individuální

  1. Osobní předpoklady efektivního leadershipu

  2. Strategické uvažování

  3. Schopnost jednat a plnit sliby

  4. Schopnost řídit lidi

  5. Schopnost přizpůsobovat se očekáváním zákazníků

Organizační

  1. Schopnost vytvářet kulturu zaměřenou na zákazníky

  2. Talent management

  3. Odpovědnost za výkonnost

  4. Sdílení informací v organizaci

  5. Schopnost přizpůsobovat pracovní postupy rychlým změnám

Propojení HR s investory bude přínosem pro obě strany. HR bude ještě důležitější pro byznys a investoři získají komplexnější údaje o hodnotě firmy. Index vůdcovského kapitálu je skvělým začátkem této cesty,“ uvedl Dave Ulrich pro časopis HR Mangazine.

Autor a kniha

Dave Ulrich je profesorem na Ross School of Business při University of Michigan a partnerem poradenské společnosti RBL Group. Publikoval přes 200 článků nebo kapitol knih a napsal 30 odborných knih. Je autorem konceptu HR business partnerství, který popsal v roce 1996 v knize Human Resource Champions a dále rozvedl v knize HR from the Outside In z roku 2012. Druhý jmenovaný titul vyšel i v češtině pod názvem Nová éra řízení lidských zdrojů – ze servisu partnerem v roce 2014 a je nazýván „biblí HR business partneringu“.

ULRICH, D.: The Leadership Capital Index: Realizing the Market Value of Leadership, Oakland: Berrett-Koehler Publishers, 2015. 312 s.

-kk-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine

Články v sérii

Aktuální

Dave Ulrich chce měřit vůdcovský kapitál firem

Aktuální

Dave Ulrich: Jak měřit vůdcovský kapitál firem

Aktuální

Dave Ulrich: Jak měřit tržní hodnotu leadershipu