Dave Ulrich: Jak měřit vůdcovský kapitál firem

Ilustrační snímek

Investoři dnes již dobře vědí, že tržní hodnotu firem nelze měřit jen penězi. Finanční ukazatele ve skutečnosti ukazují jen polovinu této hodnoty. Proto roste zájem o nehmotné ukazatele, jako je strategie, značka, inovace, spolupráce a podobně. Dalším krokem pro investory bude analýza právě těchto faktorů, což znamená zaměřit se na leadership. Píše o tom jedna z nejvlivnějších osobností v oblasti řízení lidských zdrojů – autor konceptu HR business partnerství, konzultant a profesor americké University of Michigan – Dave Ulrich na serveru Harvard Business Review.

Potřebujeme index vůdcovského kapitálu (leadership capital index), který bude obdobou indexů agentur Moody’s nebo Standard & Poor's,“ vysvětluje Dave Ulrich. Index by měl informovat investory o připravenosti vedení firmy řešit obchodní problémy. Ulrich jej vytvořil spolu se svými kolegy z poradenské společnosti RBL Group na základě rozhovorů a průzkumů mezi investory a výstupů z desítek studií věnovaných vlivu leadershipu na úspěch firmy.

Ulrichům index vůdcovského kapitálu firmy má dvě složky – individuální a organizační. Individuální hodnotí osobní kvality generálního ředitele a top manažerů. Organizační se soustředí na systémy, které tito lídři vytvářejí a aplikují. Obě tyto složky sestávají z pěti faktorů.

Individuální

  1. Osobní předpoklady efektivního leadershipu

  2. Strategické uvažování

  3. Schopnost jednat a plnit sliby

  4. Schopnost řídit lidi

  5. Schopnost přizpůsobovat se očekáváním zákazníků

Organizační

  1. Schopnost vytvářet kulturu zaměřenou na zákazníky

  2. Talent management

  3. Odpovědnost za výkonnost

  4. Sdílení informací v organizaci

  5. Schopnost přizpůsobovat pracovní postupy rychlým změnám

Širší souvislosti idenxu představí Ulrich v knize The Leadership Capital Index: Realizing the Market Value of Leadership, která má vyjít v říjnu 2015.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review

Články v sérii

Aktuální

Dave Ulrich chce měřit vůdcovský kapitál firem

Aktuální

Dave Ulrich: Jak měřit vůdcovský kapitál firem

Aktuální

Dave Ulrich: Jak měřit tržní hodnotu leadershipu