Dave Ulrich: Vývoj HR v posledních 30 letech

V posledních letech probíhala široká diskuse o hodnotě HR. Většina z těchto diskusí však nepřinesla žádné objektivní výsledky, protože lidé mají tendenci soudit pouze na základě svých osobních zkušeností.

Objektivnější obraz nabízí výzkumný projekt věnovaný kompetencím v oblasti lidských zdrojů, který společně sponzoruje Michiganská univerzita, Ross School of Business Executive Education a poradenská společnost RBL Group, jejímž zakladatelem je přední odborník na HR a autor konceptu HR business partnerství Dave Ulrich.

Výzkum probíhal v sedmi samostatných etapách, které začaly v roce 1987 a skončily v roce 2016. Celkově bylo analyzováno 90 000 odpovědí účastníků.

Ilustrační snímek

Zjištění tohoto projektu a z nich vyplývající kroky, které je třeba udělat, byly předmětem nedávného článku Dava Ulricha na britském serveru HR Magazine.

Zjištění studie mohou pracovníkům v oblasti lidských zdrojů ukázat, jak si mají uspořádat prioritní aspekty své práce.

Klíčová zjištění

1. Rostoucí složitost HR

Počet dílčích oblastí HR se zvýšil z pouhých tří v roce 1987 (znalost byznysu, poskytování personálních služeb a řízení změn) na devět v roce 2016, přičemž obsah původních oblastí také prošel změnami.

2. Lepší hodnocení

Personalisté v rámci výzkumu hodnotili sami sebe a zároveň byli hodnoceni ostatními. Hodnocení celkových kompetencí HR odborníků zaznamenalo v příslušném období výrazné zlepšení.

3. Sebekritika

Během celého 30letého období byla hodnocení, která personalisté dali sami sobě, horší ve srovnání s hodnoceními, která získali od lidí mimo HR.

Následné kroky

1. Přiznání si pokroku

Výsledky hodnocení kompetencí ukazují standardní poměr 20-60-20, který platí v HR stejně jako ve financích nebo i dalších profesích. Znamená, že 20 % představitelů profese jsou výjimeční lidé, kteří přinášejí hodnotu a pomáhají své organizaci jít vpřed, 20 % tvoří lidé ustrnulí ve svém uvažování, kterým chybí schopnosti nebo zájem přinášet skutečnou hodnotu, a zbylých 60 % je uprostřed mezi těmito dvěma extrémy. 

Lidé z oboru často posuzují HR jako spodních 20 %. Vzhledem k dosaženému pokroku by však bylo lepší hledat inspiraci u horních 20 %.

2. Vědečtější přístup

Na téma lidských zdrojů bylo napsáno mnoho, ale autoři příliš často vytvářejí dojem, že se pokoušejí znovu objevit Ameriku, místo toho, aby stavěli na výzkumu a znalostech, které již existují.

3. Více než kompetence

Ačkoli studie měřila průměrné HR kompetence, důležité nejsou ani tak kompetence samy o sobě, ale spíše výsledky, které z nich vyplývají, jako je osobní efektivita nebo hodnota přinášená všem zúčastněným stranám.

-kk-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine