Dave Ulrich: Zvenku dovnitř stále platí

Ilustrační snímek

Chtějí-li HR profesionálové přinášet větší hodnotu svým organizacím, musejí se naučit více vnímat dění mimo firmu. To je hlavní myšlenka konceptu „HR from the Outside In“ (HR zvenku dovnitř), jejímž autorem je jedna z nejvlivnějších osobností v oblasti řízení lidských zdrojů – autor konceptu HR business partnerství, konzultant a profesor americké University of Michigan Dave Ulrich. Píše o ní ve stejnojmenné knize a mluvil o ní také na největší britské konferenci pro manažery HR s názvem HR Director's Business Summit, která se konala na začátku února v Birminghamu a o níž informoval server HR Magazine.

Nedívejte se na problémy vaší firmy, ale na problémy vašeho trhu,“ vysvětlil Ulrich. „Vaše strategie by neměla být zrcadlem, ale oknem. Dívejte se skrze ní na svět, který je venku.“ HR podle něho nemá považovat za své zákazníky pouze zaměstnance, ale také všechny externí zúčastněné strany ve vztahu k firmě.

Ulrich dále doporučil HR profesionálům, aby více spolupracovali se svými kolegy z marketingu, aby lépe viděli, zda jejich interní nápady odpovídají externím potřebám. „Když bude vaše interní kultura odrážet sliby, které vaše firma dává směrem ven, pak vytvoříte hodnotu,“ shrnul Dave Ulrich.

Naučte se měřit leadership

HR už se nemusí tak tvrdě prát o místo v nejvyšším vedení firmy, jako tomu bylo dříve. Když už však sedí u nejvyššího jednacího stolu, musí přinášet relevantní informace. Ty by se měly týkat talentu, kultury a leadershipu.

Důležitost rozvoje a měření leadershipu zmínil Ulrich v závěru svého vystoupení v Birminghamu. Investory zajímá leadership stále více, ale nevědí, jak jej měřit. V tom bude hrát zásadní roli HR. Ulrich již pracuje na měřítku, které nazývá „Leadership Capital index“ a chystá se je představit na podzim letošního roku.

Kniha

ULRICH, D. a kolektiv: HR from the Outside In: Six Competencies for the Future of Human Resources, New York: McGraw-Hill, 2012. 272 s.

ULRICH, D. a kolektiv: Nová éra řízení lidských zdrojů – ze servisu partnerem. Šest kompetencí pro HR budoucnosti. Praha: Grada, 2014. 304 s.

-kk-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine