Co požaduje generace Z v zaměstnání? Příznivé pracovní prostředí a spolehlivého šéfa

Generace Z přináší na pracovní trh zvýšené požadavky a očekávání. Příslušníci této generace často otevřeně přiznávají, že pro ně není cílem zůstávat delší dobu ve stejném zaměstnání. Jsou mnohem flexibilnější a více otevření ke změnám, než jak bylo zvykem u mileniálů. Zaměstnavatelé tedy musí řešit otázku, jak si mladou generaci získat a udržet.

Irena Filařová Nucová, Plaček Group

Příznivá firemní kultura podporující autonomii a vlastní myšlení každého zaměstnance, dobré vzájemné vztahy a spolupráce na pracovišti, ale především ideální šéf je pro generaci Z často lepším benefitem než finanční bonus. Představuje pro ně také jeden z hlavních důvodů, proč v daném zaměstnání zůstávají.

Generace Z, tedy lidé narození přibližně mezi lety 1996 až 2012, jsou důležitou pracovní silou zejména díky svým novým, svěžím názorům a energii, kterou na pracovní trh přinášejí. Zároveň ale mají vysokou úroveň pracovní mobility, což je výzva pro zaměstnavatele, jakou strategii stanovit tak, aby nemuseli řešit příliš velkou fluktuaci.

Podporujte dobré vztahy v týmu

Generace Z řadí dobré vztahy v práci mezi nejdůležitější faktory, které je motivují zůstat na konkrétní pracovní pozici. Přikládají jim dokonce větší význam než platovému ohodnocení. Pro zaměstnavatele to znamená poskytovat svým zaměstnancům v dostatečné míře aktivity, při kterých se mohou navzájem poznat, a dostatek prostoru pro osobní rozhovory, aby mohli vytvářet silná pouta. Platí přitom poučka, že když spolu zaměstnanci dobře vycházejí, je pravděpodobné, že budou plnit úkoly efektivněji.

Jedním z impulsů k odchodu ze zaměstnaní bývá u generace Z špatný šéf. Tato generace má od lídrů vysoká očekávání a požaduje, aby uměli inspirovat a motivovat ostatní a dbát kromě dobrých rozhodnutí také na rozvoj zaměstnanců.

Hledá se ideální šéf

Řada firem se potýká s úsporami, na trhu práce je nedostatek kvalifikovaných lidí a mladá generace přichází s novými požadavky. Pro manažery to znamená čím dál větší nárok na to, aby se v situaci zorientovali a určili smysluplný směr a strategii. Manažerské reakce tak musejí být rychlejší a pružnější v závislosti na dynamice ekonomického a společenského vývoje.

Nedávný reprezentativní výzkum v České republice ukázal, že jako nejdůležitější atribut dobrého šéfa zaměstnanci oceňují odbornost a zkušenosti, což uvedlo celkem 38 % dotázaných. Podle 30 % respondentů by měl být zároveň oporou svým zaměstnancům a držet slovo, což uvedlo 28 % lidí.

Personalisté také zaznamenali, že s příchodem generace Z vyžadují zaměstnanci čím dál víc, aby jim byla poskytnuta samostatnost, větší autonomie při plnění úkolů a důvěra. Naopak se neosvědčuje princip tvrdé ruky, kde zaměstnancům šéf takzvaně nahlíží přes rameno a jejich práci neustále kontroluje. Tomu nahrávají i příliš časté mítinky určené výhradně na reportování vykázané činnosti.

Umožnit jim růst

Příslušníci mladé generace Z podle personalistů reagují pozitivně na příležitosti k růstu a rozvoji, a proto zaměstnavatelé, kteří nabízejí možnosti rozvoje a vzdělávání, mají lepší šanci udržet si generaci Z ve svých řadách. Mladí zaměstnanci jsou totiž ochotni investovat nemalý čas a úsilí do svého profesního růstu. V Plaček Group pracujeme na tom, abychom identifikovali a rozvinuli potenciál našich zaměstnanců, což nám umožňuje dosahovat optimálních výsledků a udržovat konkurenční výhodu na trhu. Staráme se o talenty, které vnímáme jako klíče k našemu úspěchu.

Příkladem, jak řešit rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, ale zároveň zachovat a předávat firemní hodnoty v rámci velké společnosti s více než 2 900 zaměstnanci, může být Plaček Akademie, kterou Plaček Group založila v roce 2023 a která se od té doby osvědčila jako klíčový spojovací prvek mezi prodejnami a centrálou.

Letos plánuje expanzi do dalších zemí, zapojení všech zaměstnanců do vzdělávacích programů a také například online kurzy a interaktivní hry pro efektivní vzdělávání. Zajištění kontinuity ve vedení a celkovém provozu je v rámci Plaček Group řešena primárně Plaček Akademií. Zaměřuje se nejen na rozvoj hard skills, kde máme například zaměření na produkty, ale také soft skills, kde se zabýváme péčí o zákazníky, komunikační dovednosti a pak celou část, kterou máme zaměřenou na rozvoj leadershipu. Rozlišujeme typy pozic a podle toho i přidělujeme příslušné rozvojové aktivity, které podporují zaměstnance na všech úrovních od stínování, mentoringů, koučingů, rotací, e-learningů nebo samostudií.