Co říci, aby to nebylo příliš

Velké firmy, univerzity a další instituce nemají své ředitele interní komunikace nadarmo. Úkolem těchto manažerů je informovat zaměstnance o tom, kam firma směřuje a jak se tam chce dostat. Mnoho podnikatelů si vlastní oddělení interní komunikace nemůže dovolit. Měli by však umět správně informovat své zaměstnance i bez toho. Spolu s prohlubováním ekonomické krize totiž potřeba správného zvládání interní komunikace prudce narůstá.

Jak máte tedy informovat své zaměstnance, aniž byste zároveň odhalili příliš? Držte se následujících rad.

- Nikdy neříkejte „nikdy“ nebo „vždy“. Uvědomte si, že podmínky se mohou rychle měnit a vy budete potřebovat prostor k manévrování. Slíbíte-li například, že nebudete propouštět, ale v budoucnosti se propouštění nevyhnete, připravíte se o důvěryhodnost.

- Mlčte, dokud nebudete mít plán. Připravujete-li se sdělit zaměstnancům velké novinky – ať už dobré, nebo špatné – nedělejte to, dokud nebudete mít pevnou strategii. Jakékoli úniky informací podporují vznik fám a strachu. Neříkejte například sekretářce, že přemýšlíte o důchodu, dokud si nevyberete nástupce a nepřipravíte plán, který můžete sdílet se zaměstnanci.

- Včas si stanovte očekávání. Zaměstnanci vědí, že jim nemůžete říci vše, úplná mlčenlivost je však nezdravá a kontraproduktivní. Najděte si několik oblastí, v nichž můžete přinášet pravidelné aktuální informace, například nové klienty, rozšíření produktů, stav vašeho oboru apod. Zajistíte tak, že se zaměstnanci budou cítit zapojení.

- Mluvte jedním hlasem. Ujistěte se, že manažeři, majitelé i partneři budou předávat zaměstnancům totéž sdělení. Smíšené signály podporují skepsi, mohou poškodit morálku a také důvěru zaměstnanců ve vás.

- Média informujte až nakonec. Neupřednostňujte externí komunikaci před interní. Ať už se vaše nové zprávy týkají propouštění nebo nových produktů, ujistěte se, že je zaměstnanci uslyší od managementu dříve, než si je přečtou v novinách nebo na Internetu.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com