Co se HR a finance mohou učit navzájem?

V důsledku ekonomické krize se někteří ředitelé HR, kteří doposud reportovali přímo výkonným ředitelům, dostali pod vedení finančních ředitelů. Zatímco ekonomický smysl takové změny je zřejmý, vidina reportování chladným finančníkům, které zajímají pouze čísla, vzbuzuje v personalistech obavy či dokonce odpor. Spolupráce HR s financemi přesto může přinést mnoho užitečného. V čem by se tedy HR mělo poučit od financí?

Širší perspektiva byznysu

Finančního ředitele vždy zajímá, jaké dopady budou mít jeho rozhodnutí na celkové obchodní výsledky firmy. Mluví řečí návratnosti investic. Schopnost HR uvažovat v širších obchodních souvislostech je v současné době nezbytná.

Využití dat

Finance pracují s pravidelnými daty, HR však často stále chybí efektivní systémy sbírání a vyhodnocování dat. Ujasněte si proto, co a jak měříte a jaký vliv to má na úspěch vaší firmy.

Kvalita a kvantita investic

Nemá-li HR zůstat oddělením s tradičním puncem nákladového administrativního střediska, musí najít cesty, jak z hlediska kvality i kvantity získat více strategických investic do personálních procesů. Čím lépe pochytí od financí, jak uplatňovat finanční principy při rozhodování, tím blíže bude mít ke strategické funkci.

Zapojení HR znalostí do strategie firmy

Odborné znalosti HR například v oblasti talent managementu by neměly zůstávat stranou při rozhodování o obchodních a strategických cílech firmy. Finanční ředitelé by neměli bránit HR ve vstupu do jednání na nejvyšší úrovni vedení. Vedoucí představitelé HR by se od nich měli učit, jak představovat příležitosti pomocí měřitelných ukazatelů.

A v čem by naopak HR mělo pomoci financím?

Posílení lidského prvku v rozhodování

Finanční ředitel nejčastěji říká „ne“ a také díky tomu udrží svou firmu nad vodou v období krize. Období zlepšování ekonomické situace je však ideální chvílí pro HR, jak do rozhodování financí vnést lidštější přístup. Obě funkce by měly přirozeně spolupracovat.

-kk-

Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje TLNT