Co ukazuje evropský Barometr HR pro rok 2012?

Ilustrační snímek

Sedmý ročník studie mezinárodní personálně poradenské společnosti Aon Hewitt s názvem HR Barometer ukázal, že evropští HR lídři dokázali udržet ambiciózní plány rozvoje zaměstnanců bez ohledu na ekonomickou situaci a rostoucí tlak na snižování nákladů. Stav ekonomického prostředí chápou více jako příležitost než hrozbu, zároveň by si však přáli změny ve smyslu zjenodušení pracovní legislativy na straně Evropské unie.

Aon Hewitt připravuje tuto studii pro organizaci European Club for HR, která sdružuje personální ředitele nadnárodních společností s cílem vytvářet širší vizi řízení HR v evropském kontextu. Letošní studie vychází z odpovědí HR ředitelů a členů představenstev 13 různých národností v 52 předních evropských společnostech. 62 % těchto společností je kótováno na burze, dohromady zaměstnávají více než 2,4 milionu lidí a jejich příjmy přesahují 517 miliard eur.

Většina respondentů počítá s pokračujícícm vlivem poklesu ekonomiky na obchodní výsledky firem. Jen třetina si však myslí, že se to dotkne i HR programů. Nejvlivnějším faktorem při vytváření HR strategií zůstávají i v letošním roce náklady. Následuje schopnost získat kvalifikovanou pracovní sílu a talenty spolu s dosahováním vyšší produktivity a zisku.

Z krátkodobého hlediska bude v roce 2012 kladen největší důraz na programy vzdělávání a rozvoje zaměstannců a způsoby efektivnějšího odměňování výkonnosti. Z dlouhodobého hlediska (do roku 2014) je klíčový rozvoj leadershipu, angažovanost zaměstnanců a udržení talentů.

Hodnocení vlastní výkonnosti vzhledem k obchodním očekáváním ukázalo, že evropské HR splnilo firemní cíle pouze v 10 z 25 aktivit spojených s řízením lidí. Nejúspěšnější je v oblasti corporate governance, BOZP a CSR. Největší rezervy má naopak v oblasti work-life balance, mapování a řízení kompetencí, přípravy měřících nástrojů a také řízení mezigenerační diverzity.

Pouze 2 procenta oslovených HR lídrů se domnívají, že jejich firma nebude hrát žádnou roli v řešení otázky vysoké míry nezaměstnanosti mladých lidí. Chtějí posilovat spolupráci se školami a dalšími vzdělávacími institucemi, nabízet více možností stáží a zefektivňovat zveřejňování informací o volných pracovních místech.

Již druhý rok v řadě jsou v menšině HR profesionálové s pozitivním pohledem na vliv Evropské unie. Většina respondentů si přeje zjednodušení evropských pracovních práv do podoby jednoho zákoníku, širší podporu vzdělávání, inovací a výzkumu a také přeshraniční mobility pracovních sil.

Bližší informace o výsledcích výzkumu najdete v tiskové zprávě na stránkách Aon Hewitt zde.

-kk-

Zdroj: Aon Hewitt - přední mezinárodní společnost v oblasti HR a outsourcingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Aon Hewitt