David Meier: Každý manažer v Toyotě ví, že jeho nejdůležitější povinností je učit druhé

David Meier podepisuje český překlad knihy Toyota Talent

Na TOYOTA TALENT WORKSHOPu, který proběhl 3. 11. v Kaunickém paláci v Praze, se na 90 zástupců (generálních a výrobních manažerů) ze 40 firem přišlo naučit, jak ještě efektivněji zlepšovat výkon firmy díky systému rozvoje lidí.

David Meier všem účastníkům přiblížil, jak se svými zaměstnanci pracuje Toyota, která je celosvětově považována za příklad, jak lze talent managementem přispět ke spokojenosti zaměstnanců, ale i výkonnosti firmy.

V dalších blocích představily jednatelky pořádající společnosti DMC management consulting základní stavební kameny talent managementu v Toyotě – tři moduly metodiky Training Within Industry a možnost spojení s interním Kata koučinkem. Každý blok zahrnoval kromě krátké teoretické části i případovou studii české či slovenské firmy s praktickým příkladem implementace. O své zkušenosti se podělily např. Robert Bosch, s.r.o., Daido Metal Czech, s.r.o. či Silon s.r.o.

David Meier, Jeffrey Liker: Toyota Talent

David Meier na zároveň workshopu slavnostně pokřtil český překlad knihy Toyota Talent, v níž podrobně popisuje metody používané k rozvíjení schopností všech zaměstnanců, komplexní přístup k otázce zácviku a školení, které jsou nezbytným předpokladem pro splnění firemních cílů. Na příkladu Toyoty tak popisuje jednoduchý přístup, jenž může společnostem pomoci dosáhnout úspěšného začlenění zaměstnanců do systému vysoce kvalitní štíhlé výroby.

Markéta Šimáková názorně předvádí zaškolování krok za krokem pomocí metody TWI

Základní přístup Toyoty ke školení zaměstnanců přitom vychází z amerického programu Training Within Industry (TWI), zavedeného během druhé světové války v odpovědi na odchod mužů války a potřebu rychlého zaučování žen ve výrobě. S koncem války metoda opět ustoupila do pozadí, až ji v 50. letech začali využívat v Toyotě, kde ji zdokonalili až na současnou úroveň a kde ji velmi dobře poznal David Meier, který zde deset let působil jako vedoucí týmu. „Je zajímavým paradoxem, že Američan musel do Japonska, aby se zde seznámil s metodou, která původně vznikla právě v Americe,“ komentuje David Meier.

Zásadní odlišností fungování v Toyotě je orientace na proces, tedy dodržování teze, že není důležitý jen výsledek, ale i to, jak se k němu dospěje. Nelze se spoléhat na štěstí či náhodu, která se nemusí opakovat. Proto je třeba, aby lidé přesně věděli, co a jak mají dělat. Díky TWI se proto jednotlivé pracovní úkoly rozdělují do řady dílčích úkonů, které se potom zaškolovaní zaměstnanci velmi podrobně učí podle pevně daného rámce. Jednotlivé dílky skládačky se nakonec zase spojí dohromady do kompletního pracovního úkolu. Výuka přitom probíhá přímo na pracovišti.

Je důležité si uvědomit si, že naše úspěchy jsou závislé na kvalitě a schopnostech našich podřízených a vý­sledků dosahujeme pouze skrze NĚ. Proto je třeba pracovat na jejich rozvoji systematicky a řízeně. Rozvoj talentů v Toyotě není pouze rozvoj vybrané skupiny – elity, ale rozvoj všech zaměstnanců, protože každý je v něčem talent,“ vysvětluje David Meier ve své knize.

Toyota přitom vyznává základní princip modulu pracovních instrukcí: Když si žák po skončení lekce neodnáší nové vědomosti, učitel mu je zkrátka nedokázal předat. Vedoucí týmů, mistři i všichni ostatní, kdo vedou další lidi, tak hrají v Toyota Production System velikou roli a mají také významnou zodpovědnost.

A že to funguje, potvrzuje fakt, že i přes obecný nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, dokáže Toyota kdekoliv na světě najít schopné a vyškolitelné lidi, investovat do nich značné množství času i úsilí, a roz­víjet tak v masovém měřítku obrovské množství talentu a dosahovat mimořádně dobrých výsledků. Silný tým nedělá několik hvězd. Výjimečné týmy jsou vždyc­ky skupiny mnoha zdatných hráčů, kteří dokáží táhnout za jeden provaz. Toyota při hledání nespoléhá na to, že bude mít šťastnou ruku a podaří se jí narazit na lidi s talentem od Boha. Místo toho vedoucí Toyoty pracují s tou nejúčinnější hnací silou – skrytým talentem lidí, kteří prah­nou po osobním růstu,“ uzavírá David Meier.

Přednášející na Toyota Talent Workshopu. Zleva Markéta Šimáková, DMC management consulting, Pavel Kunt a Ivana Rolníková, Robert Bosch, s.r.o., Tomáš Kubík, Daido Metal Czech, s.r.o., David Meier, Pavel Cihlář, Daido Metal Czech, s.r.o., Fernando Flora, Silon, s.r.o., Jitka Tejnorová, DMC management consulting

David Meier je zakladatelem a prezidentem Lean Associates, Inc. a spoluautor bestsellerů The Toyota Way Fieldbook a Toyota Talent: Developing Your People the Toyota Way. David pracoval více než 10 let v Toyotě v USA a Japonsku, kde trénoval a mentoroval principy TPS vč. koučinku odborníky na TPS.

Nyní pracuje jako konzultant udržitelné transformace lean na projektech po celém světě pro řadu firem ve službách a výrobě vč. zdravotnictví, potravinářství, automotive, letectví, strojírenství, atd.