Dejte zaměstnancům pod stromeček pracoviště bez stresu

Vánoce se mohou snadno stát nejvíce stresujícím obdobím roku, i když si od nich většina lidí slibuje klid a příjemný čas strávený s rodinou. Je na zaměstnavatelích, aby zajistili svým zaměstnancům práci, která nebude přispívat ke zvyšování jejich stresu. Odbornice na řízení stresu Alyssa Abbeyová předkládá v článku několik doporučení, jak vybudovat pracovní prostředí bez stresu, a dát tím zaměstnancům dárek, který si budou moci užívat celý rok.

- Ujistěte se, že každému zaměstnanci se dostává vhodný trénink pro jeho roli. Neschopnost dělat vlastní práci dobře je velmi stresující. Často se vzdělávání jen slibuje, ale ve výsledku neprobíhá.

- Pravidelně zhodnocujte pracovní požadavky, protože jednotlivé role se postupně rozšiřují. Udělejte z toho součást hodnocení pracovní výkonnosti.
- Zajistěte, aby zaměstnanci chápali své pracovní priority. Všichni máme hodně úkolů a málo času.

- Ujistěte se také, že jsou zaměstnancům jasné jednotlivé role. Hodně stresu totiž pramení z konfliktních aspektů pracovních rolí, z práce na projektech pro více manažerů nebo střetu priorit.

- Poskytujte potřebné zdroje pro výkon práce. Nedostatečné vybavení, pracovní síly nebo autority pro výkon práce mohou být velmi stresující.

- Poskytujte příjemné a vhodné pracovní prostředí. Pracovní prostory by měly být světlé a příjemné, což nemusí stát velké sumy. Podobně je to i se zařízeními na vodu, decentními šálky na čaj, živými rostlinami nebo košíky ovoce.

- Komunikujte otevřeně o organizačních změnách. Nic není tak stresující než nejistota z budoucnosti.

- Zaveďte programy, školení a systémy pro budování osobních vztahů. Zaměstnanci, kteří mají v práci přátele, dobře vycházejí s nadřízenými a cítí jejich podporu, jsou mnohem méně postihováni onemocnění souvisejícími se stresem.

Všechna tato doporučení jsou preventivními opatřeními. Nezapomínejte však na celkovou bezpečnostní síť ve firmě, která by měla zahrnovat odborné poradenství, podporu v oblasti ochrany zdraví a dobře vyškolené manažery lidských zdrojů.

-kk-

Zdroj: Online Recruitment Magazine - britský portál věnovaný náboru zaměstnanců
Zobrazit přehled článků ze zdroje Online Recruitment Magazine