Desatero dobrého manažera lidských zdrojů

Co by nemělo chybět dobrému manažerovi lidských zdrojů? Americká HR manažerka a konzultantka Heather Breenová shrnula nejdůležitější vlastnosti manažerů HR do deseti bodů.

Aktivní naslouchání

Aktivní naslouchání vyžaduje od posluchače, aby byl schopen rozumět, interpretovat a vyhodnocovat, co slyší. Dokáže pak omezit konflikty, posílit spolupráci a vzájemné porozumění.

Schopnost delegování

Delegování vám umožní nejen zvládnout více práce, ale také rozvíjet váš tým.

Vůdcovství

Tým potřebuje vědět, jak jeho výkonnost napomáhá plnění organizačních cílů. Říkat lidem, co mají dělat, není vůdcovství.

Schopnost motivovat

Váš tým i ostatní zaměstnanci by měli vědět, co se od nich očekává a zároveň cítit potřebu dělat to co nejlépe.

Dostupnost

Manažer HR by nikdy neměl být tak vytížen, aby si neudělal čas na své zaměstnance.

Důvěryhodný rádce

Zaměstnanci mnohdy vnímají HR jako policii organizace. Dobrý manažer HR dokáže tento image porazit tím, že buduje atmosféru důvěry. Je rádcem zaměstnancům na všech úrovních.

Rozvoj ostatních

Dobrý manažer HR sleduje, co zaměstnanci potřebují a nabízí jim možnosti rozvoje jejich plného potenciálu.

Rozhodování

Dobrý manažer HR je strategický plánovač, který dělá důležitá rozhodnutí ohledně řízení zaměstnanců a určuje směr svému týmu.

Schopnost přinášet inovace

Dobrý manažer HR přichází s nejlepšími možnými řešeními pro svou organizaci a zaměstnance. Neexistuje-li hotové či snadné řešení, musí je vymyslet.

Silné prezentační dovednosti

Veřejné vystupování a školení druhých je důležitou součástí HR. Dobrý manažer lidských zdrojů by proto měl být i dobrým prezentujícím.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101