Desatero úspěšného manažera lidských zdrojů

Úkolem HR je rozvíjet plně angažované zaměstnance a pomáhat firmě růst, dosahovat větších úspěchů a zlepšovat celkové hospodářské výsledky. Je k tomu třeba hledat potenciál a motivovat zaměstnance ke každodennímu výkonu práce. Článek základní desatero úspěšného HR manažera.

- Naučte se předvídat, co vaše organizace potřebuje.

- Vytvářejte prostředí vzájemné důvěry a respektu.

- Prosazujte kreativní pracovní prostředí.

- Udělejte práci smysluplnou.

- Rozvíjejte silné vůdce.

- Angažujte všechny generace zaměstnanců.

- Prosazujte a praktikujte otevřenou, častou a dvousměrnou komunikaci.

- Soustřeďte se na individuální růst a rozvoj kariéry.

- Uznávejte a oslavujte individuální i týmové úspěchy.

- Podporujte dobrovolnictví a komunikujte o možnostech, jak být prospěšný místní komunitě.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools