Dlouhodobé základy strategie pro udržení talentů

Udržení zaměstnanců je jedním z klíčových HR témat dnešní doby. Plány na udržení zaměstnanců však často chybují v tom, že se soustředí jen na finanční ohodnocení, benefity a krátkodobé pobídky. Výstupní pohovory pak ukazují, že zaměstnanci odcházejí kvůli rozdílným očekáváním, nedostatečné zpětné vazbě či koučování, vidině omezených možností rozvoje kariéry, nerovnováze mezi osobním a pracovním životem nebo nedůvěře v nadřízené.

Článek na serveru American Management Association proto přišel s dlouhodobými radami, jak si udržet zaměstnance.

  • Komunikujte o cílech, rolích a odpovědnostech, aby každý věděl, co se od něho očekává a cítil se být součástí firmy.

  • Umožňujte zaměstnancům sdílení znalostí prostřednictvím školení, prezentací, mentorování druhých a týmových úkolů.

  • Uznávejte dobrou práci a oslavujte úspěch.

  • Veďte zaměstnance k tomu, aby dělali to nejlepší v práci i doma. Podporujte jejich zájmy, zdravý životní styl apod.

  • Hledejte a využívejte zvláštní talenty každého jednotlivce.

  • Zapojujte zaměstnance do rozhodnutí, která se týkají jejich práce a dalšího směřování firmy.

  • Nabízejte možnosti školení napříč funkcemi a další rozvoj kariéry.

  • Budujte silnou základnu rozvoje leadershipu a manažerských dovedností.

  • Budujte kulturu, která povede zaměstnance k otevřené komunikaci v duchu vzájemného respektu a konstruktivnosti.

-kk-

Zdroj: American Management Association - portál Americké manažerské asociace (AMA)
Zobrazit přehled článků ze zdroje American Management Association