Dobré vztahy na pracovišti prodlužují život

Zaměstnanci, kteří v práci cítí podporu svých kolegů a mají mezi sebou dobré vztahy, se dožívají delšího věku. Vyplývá to z výzkumu Sharon Tokerové z izraelské Tel Aviv University, který se zaměřil na vliv pozitivního pracovního prostředí na dlouhodobé zdraví zaměstnanců. „V práci trávíme většinu dne a nemáme příliš času setkávat se s přáteli mimo ně,“ vysvětluje Tokerová. Místem, kde se nám dostane potřebné emoční podpory, by proto měla být práce.

Výzkum analyzoval zdravotní záznamy 820 dospělých, kteří pracovali v průměru 8,8 hodiny denně po dobu dvou desetiletí. U těch, kteří uváděli nižší míru sociální podpory na pracovišti, byla zjištěna 2,4krát vyšší pravděpodobnost úmrtí.

Sharon Tokerová upozorňuje na nebezpečnost využívání pouze moderních komunikačních technologií na pracovištích. K tomu, aby zaměstnanci cítili emoční podporu, doporučuje odpočinková místa, kde si mohou dát kávu a posedět, neformální společenské akce, interní sociální sítě podobné Facebooku či asistenční programy, které zaměstnancům umožní mluvit o osobních problémech a stresu.

-kk-

Zdroj: Psych Central - největší světový portál věnovaný duševnímu zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Psych Central