Důvěra nepřijde sama

Důvěra v organizace neznamená jen předpoklad, že se všechno zvládne. Je to základ, systém a kultura zahrnující pozitivní chování, jako je otevřená komunikace, sebekontrola, respekt, týmová práce, zodpovědnost, spolupráce a iniciativa vedoucí k vítěznému konci. Budování organizační důvěry je věcí vůdců. Ti ji podporují kombinováním krátkodobých a dlouhodobých snah. V zásadě je třeba vytvářet prostředí, v němž se bude investovat do lidí, nejen do dosahování výsledků.

- Důvěra (nebo nedůvěra) není charakteristická jen pro jednotlivce, ale vztahuje se k celým organizacím a jejich externím podílníkům.
- Důvěra a vítězství je cyklický proces.
- Udržet vítězství a vyvarovat se prohry neznamená nemít problémy, ale umět je překonávat.
- Budování organizační důvěry a prevence její ztráty je záležitostí vůdců.
- Vůdcové vytvářejí organizační kulturu zodpovědnosti, spolupráce a inspirace.

Vítězové bývají optimističtí lidé, kteří hledají informace, i když mohou být ve výsledku negativní. Důležitá je praxe získaná při řešení problémů. Dále je třeba, aby organizace upřímně vnímaly a zhodnocovaly realitu. Důvěru si vybudují nastavováním vysokých standardů.

-kk-
Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge