Důvěrné vztahy na pracovišti? Možná v Kanadě...

Důvěrné vztahy na pracovišti jsou často diskutovaným tématem. V Kanadě proběhl na konci minulého roku v tomto smyslu telefonický průzkum, který podnítila televizní reklama na dietní Coca-Colu, v níž si dva zaměstnanci vyměňovali milostné dopisy prostřednictvím skrýše za automatem na tento nápoj. Zúčastnilo se ho 1024 osob.

Průzkum odhalil, že spolu kanadští zaměstnanci běžně flirtují a navazují důvěrné či přátelské vztahy. Romantické vztahy se týkají asi poloviny zaměstnanců mezi 18 a 29 lety. 17% dotázaných dokonce uvedlo, že v zaměstnání potkalo své životní partnery.

Nadpoloviční většina dotázaných pracovní románky neodsuzuje. Zaměstnání je pro ně zdrojem přátelství a osobní podpory. Důvěrné vztahy přinášejí, jak známo, podnikům též vyšší produktivitu práce a zvyšují celkovou účast zaměstnanců, to však jen do doby, než je vztah zasažen problémy. Přestože by důvěrné vztahy na pracovišti většina dotázaných nezakazovala, je pro ně stále velmi těžké rozhodovat v této souvislosti o podnikovém přístupu.
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide