E-mail v kanceláři - dobrý sluha, ale zlý pán

E-mail je rychlým a efektivním komunikačním prostředkem, zároveň se však může obrátit proti tomu, kdo jej používá. Téměř všechny firmy se snaží najít způsoby, jak usměrnit používání e-mailu v pracovní době a jak monitorovat zaměstnance, aby to nezasahovalo do jejich soukromí. Snaží se tak ochránit samy sebe před únikem informací a před nebezpečnými viry.

Existuje však nebezpečí, že monitorování zajde příliš daleko. Až příliš často se zaměstnanci se svými zaměstnavateli soudí pro porušení práva na soukromí. Z toho důvodu byla na toto téma uspořádána speciální konference. Z ní vyplynulo, že firmy si musí nejprve vytvořit počáteční strategii, se kterou seznámí své zaměstnance a se kterou musí všichni souhlasit.

Dodržování stanovených pravidel se však dá jen těžko kontrolovat. Je proto vhodné, aby se přísnější strategie a opatření zaváděly pouze tehdy, když je zřejmé, že využívání e-mailu a dalších prostředků komunikace k osobním účelům má negativní vliv na produktivitu zaměstnance. Autor v článku dále uvádí několik pravidel, která by monitorování zaměstnanců mělo mít (např. všechny strategie by měly být v písemné formě, měly by specifikovat, co se stane se zjištěnými informacemi apod.).

**Datum vydání:** IV/2002
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com