Empowerment v deseti krocích

Ilustrační snímek

Zapojení zaměstnanců (tzv. empowerment) patří mezi důležité strategické metody motivace. Pomáhá také lépe sloužit zákazníkům. Velmi často je však tento koncept v organizacích zaveden neefektivně. Přečtěte si deset základních důvodů, proč tomu tak je.

- Manažeři o něm jen mluví, ale nevěří mu. Empowerment je moderní pojem. Nejde však jen o to jej používat, ale skutečně pomoci zaměstnancům rozvíjet jejich dovednosti ku prospěchu celé organizace. Zaměstnanci poznají, co myslíte vážně a co ne.

- Manažeři nerozumějí, co znamená empowerment. Mají za to, že stačí založit tým pro řešení otázek morálky a bezpečnosti na pracovišti a ptát se zaměstnanců na poradách na jejich názory. Ve skutečnosti jde ale o celkovou filozofii nebo strategii, která umožní zaměstnancům, aby se sami rozhodovali o své práci.

- Manažeři nedokážou vymezit hranice. Je třeba, abyste jasně specifikovali, která rozhodnutí v rámci své denní práce mohou zaměstnanci provádět samostatně. Určete také, o čem mohou rozhodovat, když nebudete přítomni.

- Mikromanagament. K této chybě dochází, když manažeři vymezí svou autoritu i hranice pro zaměstnance, ale nedokážou svým lidem věřit natolik, aby je nechali rozhodovat v praxi. Zaměstnanci mohou dělat chyby. Horší ale je, když nemají vaši důvěru.

- Manažeři zpětně kontrolují rozhodnutí zaměstnanců. Zaměstnancům můžete pomoci v rozhodování koučováním, školením či poskytováním potřebných informací. Můžete také vytvářet modelové situace pro trénink rozhodování. Pokud však nepůjde o velmi závažnou situaci, neměňte rozhodnutí zaměstnance, kterému jste již dříve dali pravomoc k samostatnému rozhodování.

- Manažeři nedokážou poskytnout strategický rámec rozhodování a měřit úspěšnost. Měli by poskytovat možnosti nových výzev a cílů. Zaměstnanci ale při tom potřebují řízení, aby věděli, co mohou dělat.

- Manažeři neposkytují potřebné informace a školení pro správné rozhodování. Organizace má odpovědnost za vytváření pracovního prostředí, které podpoří zapojení zaměstnanců. Informace hrají zásadní roli.

- Manažeři se vzdávají veškeré odpovědnosti za rozhodování. Když se nedokážete veřejně postavit za rozhodnutí svých lidí, nemá vaše počínání se zapojením zaměstnanců nic společného.

- Manažeři neodstraní překážky bránící zaměstnancům v rozhodování. Může jít o překážky časové, dostupné nástroje, školení, přístup k poradám a týmům, finanční zdroje, podporu od dalších zaměstnanců nebo koučování.

- Zaměstnanci se cítí nedostatečně ohodnocení a uznávaní. Zaměstnanci chtějí vlastní odpovědnost, neměli by se však díky ní cítit, jako by je firma zneužívala. Očekávané odpovědnosti by měly odpovídat popisu dané práce.

-kk-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR